Gdańsk promowany w języku kaszubskim do miana Europejskiej Stolicy Kultury

Tagi: , , , — Marek Kwidzinski @ 3:34 pm 3 sierpnia 2009

gdunsk-2016-ESK

Kaszubskojęzyczna wersja stron

Gdańsk doczekał się kolejnych kaszubskojęzycznych stron internetowych – jest to portal promujący Gdańsk w roku 2016 do miana Europejskiej Stolicy Kultury. Kaszubskojęzyczną część przetłumaczył Pan Zbigniew Jankowski.

Sama idea integracji narodów Europy przez promowanie kultury jej regionów zrodziła się w 1995 roku. Obecnie wybierane są dwie stolice, jedna z państw starej, a druga z nowej UE. W roku 2016 otrzyma ten tytuł jedno polskie jak i jedno hiszpańskie miasto.

Czego wciąż brakuje na takich stronach (dotyczy to również domowej strony Gdańska, o której pisaliśmy w zeszłym roku) to kilku prostych nowin w języku kaszubskim, przez co mamy obecnie statyczną, a nie dynamiczną ich wersję. Mimo tego jest to na pewno kolejny krok w promocji kaszubszczyzny w sieci.


gdansk.pl – kaszubskojęzyczna wersja stron

Tagi: , , , — Marek Kwidzinski @ 7:00 pm 22 lipca 2008

Strony internetowe Gdańska doczekały się swojej kaszubskojęzycznej wersji. Powstała ona z inicjatywy Oddziału Gdańskiego ZK-P, przy współpracy z magistratem gdańskim. To pierwsze strony samorządu terytorialnego w języku kaszubskim.

Nieodpłatnymi tłumaczami stron byli: Tomasz Fopke, Roman Drzeżdżon i Zbigniew Jankowski, a koordynatorem projektu był  Jacek Fopke.

Tłumaczenie zostało przeprowadzone (moim zdaniem) w taki sposób by stało się zrozumiałe dla jak największej liczby czytelników (również polskojęzycznych). Brak mi na stronach odrobinę kaszubskich archaizmów, które mogłyby je wzbogacić – lecz nie można chyba zadowolić wszystkich. Przy lekturze tekstów widać odrobinę różne lokalizacje tłumaczy tekstów (patrz: òdemkłi i òtemkłi) co moim zdaniem nie przeszkadza a nawet wzbogaca ten projekt. Utrzymana na stronach pisownia wydaje się być zbieżna z ta jaką proponuje E. Gołabek (patrz: pąkt)

(more…)


Wikipedia w języku kaszubskim

Tagi: , , , — Marek Kwidzinski @ 9:53 am 12 kwietnia 2004

wiki.jpg

Pod koniec marca 2004 roku ruszył projekt Wikipedii (http://wikipedia.org) w języku kaszubskim – Kaszëbskô Wikipedijô (http://csb.wikipedia.org).

(more…)


CSB – oznaczenie języka kaszubskiego według normy ISO 639-2

Tagi: , , — Marek Kwidzinski @ 9:51 am 17 października 2003

csb.png19 maja 2003 roku, na wniosek kilku osób, w tym prowadzącego serwis Naszekaszuby.pl, Biblioteka Kongresu USA , jako delegowana przez International Organization for Standardization (ISO) do prowadzenia rejestru trzyliterowych kodów języków , przydzieliła według normy ISO 639-2 językowi kaszubskiemu międzynarodowy kod CSB
Kody trzyliterowe są przydzielane wszystkim językom używanym w formie pisanej, w których zostało stworzone co najmniej 50 dokumentów będących w posiadaniu od 1 do 5 instytucji. (more…)