CSB – oznaczenie języka kaszubskiego według normy ISO 639-2

Filed under: Informatyka — Tagi: , , — Marek Kwidzinski @ 9:51 am 17 października 2003 Comments (0)

csb.png19 maja 2003 roku, na wniosek kilku osób, w tym prowadzącego serwis Naszekaszuby.pl, Biblioteka Kongresu USA , jako delegowana przez International Organization for Standardization (ISO) do prowadzenia rejestru trzyliterowych kodów języków , przydzieliła według normy ISO 639-2 językowi kaszubskiemu międzynarodowy kod CSB
Kody trzyliterowe są przydzielane wszystkim językom używanym w formie pisanej, w których zostało stworzone co najmniej 50 dokumentów będących w posiadaniu od 1 do 5 instytucji.Trzeba było wymienić 50 dokumentów kaszubskojęzycznych, co nie stanowiło żadnego problemu(*). Do wniosku został dołączony, przygotowany przez Pawła Szczyptę, wykaz (**).

Norma ISO 639-2 została opracowana jest przede wszystkim na użytek bibliotekarstwa i archiwistyki, wydaje się jednak idealnym rozwiązaniem do standardowego oznaczenia języka kaszubskiego, jak i Kaszubów m.in. na stronach internetowych czy też w wszelkiego rodzaju spisach czy też katalogach.

Informację o kodzie CSB można znaleźć na stronach Biblioteki Kongresu USA http://www.loc.gov/standards/iso639-2.
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/englangn.html#kl

(m.k.)

(*) – Patrz: Materiały do polsko- i kaszubskojęzycznej bibliografi kaszubskiej
(http://pl.kaszubia.com/kultura/jezyk-kaszubski/bibliografia-kaszubska/polsko-i-kaszubskojezyczna-bibliografia)

(**) Czytaj: Wykaz dokumentów kaszubskojęzycznych dołączony do wniosku o przyznanie jęz. kaszubskiemu kodu ISO 639-2 ( Wykaz znajdował się na stronie: http:www.zk-p.pl/misc/iso639 )

Marek Kwidziński
(październik 2003)


Bookmark and Share

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment