Historia


Tyle zawsze było historii Kaszubów, ile w niej było dokonań samych Kaszubów.
Ale historia ich będzie trwała tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa,
ich obyczaj, ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych.

prof.Gerard Labuda

Używane na tych stronach pojęcia Kaszubszczyzna, Kaszuby jak i Kaszubi są pewnym uogólnieniem związanym z tym, że Kaszubi jako jedyni zdołali swoją odrębność językową jak i kulturową w tak dużym stopniu utrzymać. Sama nazwa Kaszubi pojawiła sie w pismach dopiero w XIII w.