Projekt Rastko-Kaszëbë

Filed under: Kultura — Tagi: , — Marek Kwidzinski @ 9:52 am 7 sierpnia 2004 Comments (0)

Od lipca ubiegłego roku trwały przygotowania do uruchomienia kaszubskiej części powstałego w Serbii internetowego serwisu slawistycznego pod nazwą „Rastko”. Po trwającej rok pracy powstała wersja robocza Projekt Rastko-Kaszëbë (www.rastko.net/rastko-ka/).

Pomysłodawcą i inicjatorem powołania, a obecnie kierownikiem tej strony jest dr Dušan-Vladislav Paždjerski. We wstępnych pracach redakcyjnych uczestniczyli również prof. Jerzy Treder, dr Jan Mordawski i mgr Paweł Szczypta. Ponadto wiele osób i instytucji wspomogło działania przygotowawcze (prof. Józef Borzyszkowski, prof. Cezary Obracht Prondzyński, Wojciech Kiedrowski i Oficyna Czec, Jarosław Ellwart i Wydawnictwo Region, Ewelina Chacia, Eugeniusz Gołąbek, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański, Centrum Kultury Kaszubskiej „Remus”, a także autorzy tekstów i ich spadkobiercy).

Celem wspomnianego projektu jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza w świecie słowiańskim, spraw związanych z historią, kulturą, językiem Kaszubów. W Serwisie znajdą się więc opracowania naukowe, źródła historyczne, teksty literackie, różnego rodzaju informacje o Kaszubach. W „Rastko-Kaszëbë” omawiane będą również problemy aktualnie nurtujące społeczność kaszubską. Celem Projektu jest także – jak czytamy we wstępie – działalność na rzecz „tworzenia nowych związków pomiędzy narodami słowiańskimi, zwłaszcza pomiędzy Serbami i osobami należącymi do kaszubskiego kręgu kulturowego…”

„Projekt Rastko-Kaszëbë” jest redagowany w językach kaszubskim, serbskim, polskim, angielskim i niemieckim. Jednakże informacje mogą być podawane również w innych językach.

Twórcy Projektu stawiają sobie ambitny plan – uczynienie w przyszłości z „Rastko-Kaszëbë” najważniejszego źródła informacji o Kaszubach i ich ziemi.

Dariusz Szymikowski


Bookmark and Share

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment