Czytelnie, biblioteki wirtualne, literatura

Tagi:

Czëtnica (Kaszubska czytelnia)

http://czetnica.org

Projekt w całości kaszubskojęzyczny,  uruchomiony w lutym 2002 roku przez Marka Kwidzińskiego jako poddomena stron kaszubia.com  (czetnica.kaszubia.com), zawierał na wstępie wyłącznie wyjątki z literatury kaszubskiej wraz ze zwięzłymi notkami biograficznymi autorów.
Współpraca w pierwszym okresie: Tomasz Uhlenberg i Roman Drzeżdżon.

W marcu 2007 roku Michał Ostrowski zainicjował nowy adres stron kaszubskojęzycznej czytelni (czetnica.org) wypełniając je własnymi tłumaczeniami światowej literatury na język kaszubski. W kwietniu 2007 roku doszło do połączenia stron Michała Ostrowskiego i Marka Kwidzińskiego wraz z tłumaczeniami znajdującymi się w kaszubskojęzycznej części stron kaszubia.com. Strony pozostały nadal wyłącznie kaszubskojęzyczne, wzbogacone o dział komiksów.
Autorzy stron współpracują z: Hanną Makurat i Romanem Drzeżdżonem.

Rastko Kaszëbë (Rastko Kaszuby)

http://rastko.net/rastko-ka

Projekt obecny w sieci od sierpnia 2004 roku, stanowi część serbskiego projektu slawistycznego Rastko (www.rastko.net).

W serwisie znalazły swoje miejsce zajmujące wielojęzyczne opracowania naukowe, źródła językoznawcze, kaszubskojęzyczne teksty literackie, tłumaczenia oraz różnego rodzaju artykuły o tematyce kaszubskiej.

Pomysłodawcą i kierownikiem tych stron jest dr Dušan-Vladislav Paždjerski.

Über Kaschube. Ein Reader aus deutschsprachigen Quellen

http://www.studienstelleog.de/kaschuben

Zbiór niemieckojęzycznych tematycznych teskstów źródłowych zestawionych przez Klausa Dietera Kreplina. Wszystkie pliki do pobrnaia w PDF. Będziecie potrzebowali programu Acrobat Reader

Wejherowska biblioteka cyfrowa

http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra

Projekt zainicjowany w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie w marcu 2007 roku, udostępniający swoje zbiory w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Jednym z głównych celów projektu ma być „zbudowanie otwartej kolekcji cyfrowej powiatu wejherowskiego„. WBC mieści obecnie w sobie obszerny zbiór źródeł kaszubskojęzycznych, opracowań o języku kaszubskim, jak i prac o tematyce kaszubskiej. W lipcu 2008 roku uruchomiono w jej obrębie projekt Cyfrowe Kaszuby kładący nacisk na wydawnictwa z zakresu literatury kaszubskiej, który wzbogacił dodatkowo zbiory Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej.

ZYMK – Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich (Kaszubskie warsztaty literackie)

http://zymk.net

Strony w całości kaszubskojęzyczne, zawieraja informacje o celach i założeniach programowych, spotkaniach i wydawnictwach. Strony internetowe znajdują się w sieci od roku 2004, stowarzyszenie działa od 2001 roku, a sam pomysł zrodził się pod koniec 2000 roku.

Strony mieszczą twórczość członków Zymku,  informacje o nich, recenzje i informacje prasowe. Na stronach dostępne są obszerne fragmenty zeszytów literackich.

Żëcé i przigodë Remusa

http://monika.univ.gda.pl/~literat/remus/

Powieść Aleksandra Majakowskiego w języku kaszubskim (pisownia z lat 30-tych) w Bibliotece Literatury Polskiej Online.
Również jako mp3/rp -czyta Zbigniew Jankowski.