Pomoc dla starszych dystrybucji w uzyskaniu kaszubskiej klawiatury w KDE

Tagi: , , ,

Uwaga: Jeśli posiadasz nowsze wersje dystrybucji, jak n.p. Kubuntu 7.04, OpenSuse 10.2, Debian 4.0, nie musisz niczego instalować, przejdź proszę do punktu: II. Aktywowanie kaszubskiej klawiatury w KDE

Sprawdź na wstępie, czy w twojej dystrybucji Linuksa, w katalogu:

  • /etc/X11/xkb/symbols/ (Kubuntu 6.06/6.10)
  • lub /usr/share/X11/xkb/symbols/ (Fedora Core 6 i Mandriva 2007)

znajduje się plik pl. Jeśli tak jest, to ten zwięzły opis pomoże tobie uzyskać w bardzo prosty sposób kaszubską klawiaturę w graficznym środowisku KDE.

Ważne! : Dla póżniejszej czytelności ustawienia warto zaktualizować KDE (przynajmniej do 3.5.3) – nie jest to jednak konieczne.

Lopk pl w katalogu symbols

I. Edycja pliku pl

1. Pobierz z tych stron plik csb (wciśnij, po najechaniu na link, pawy przycisk myszy i wybierz opcję „zapisz jako”)

2. Otwórz w celu edycji (n.p. w Kwrite) plik pl w /etc/X11/xkb/symbols/ (patrz obrazek wyżej) z najwyższymi prawami – jako „root” (użytkownicy kubuntu: proszę przeczytać w tym miejscu część Ia, o ile nie wiecie w jaki sposób edytować pliki jako root)

3. Wklej zawartość pobranego z tych stron pliku csb na końcu pliku pl

csb dodóné do pl

4. Zapisz tak zmodifikowany plik

5. Uruchom ponownie komputer (restart)

Ia. Edycja pliku pl dla użytkowników dystrybucji Kubuntu

1. Otwórz katalog główny w Konquerorze

2. W /etc/X11/xkb/symbols/ najedź wskaźnikiem myszy na plik pl

Lopk pl w katalogu symbols

3. Po najechaniu na plik pl, wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu:
Działania > Edytuj jako Root

Edidëjô w kubuntu

5. Pojawi się pytanie o hasło root i po jego wpisaniu (normalnie jest to twoje hasło użytkownika) możesz już go zedytować jak wyżej (od podpunktu I.3). Jeśli nie, to zwróć się z prośbą do administratora systemu.

II. Aktywowanie kaszubskiej klawiatury w KDE

Teraz masz już wewnątrz kaszubski układ klawiatury i musisz jedynie wybrać go lub dodać do standardowego (pl).

1. Wybierz z głównego menu Ustawienia systemowe czy n.p. Ustawienia osobiste (tłumacznia mogą byc różne, zależnie od dystrybucji z jakiej korzystasz – na obrazkach niżej jako przykład: Suse i Kubuntu)

Menu

2. Wybierz opcję: Regionalne i dostepność

Welacëjô òbéńdë

3. Wybierz następnie: Układ klawiatury

Ùstôw klawiature

4. Zaznacz: Włącz układy klawiatury

Włączë ùstôwë klawiaturë

5. Z dostępnej teraz tabelki wybierz z lewej strony pl i wciśnij przycisk Dodaj

Dodôj państwò

Pokaże się z prawej strony polska flaga (nowe państwo zostało dodane)

6. Zaznacz w tabelce z prawej strony polską flagę i wybierz csb dla języka kaszubskiego

Wëbór jãzëka

7. Wpisz dla kaszubskiej klawiatury dodatkowy opis CSB (pole „Etykieta”). Ten wyświetli się później na polskiej fladze, przez co otrzymasz jednoznaczne oznakowanie języka kaszubskiego.

Òpis jãzëka

Uwaga: Jest to opcja dostępna od KDE 3.5.3 – proszę zaktualizować KDE.
W starszych wersjach KDE
nie można wybrać tej opcji, czego wynikiem będzie wyświetlenie się skrótu pl na tle polskiej flagi dla języka polskiego i kaszubskiego, co nie oznacza, że kaszubska klawiatura nie będzie aktywna.

Obzankoanié w KDE 3.5.2

Rozróżnić w starszych wersjach KDE można csb od pl n.p. przez najechanie wskaźnikiem myszy na flagę – tu pojawi się Poland, lub Poland (csb). Jeden z języków jest i tak językiem domyślnym systemu co rozwiązuje również problem rozróżnienia obu języków. Polecam jednak aktualizację KDE – takie rozwiązanie jest bardzo czytelne w dalszym użytkowaniu.

8. Zaakceptuj ustawienia (przycisk OK, lub Zastosuj)

zacwierdzenié nastôwù

9. W listwie (z prawej strony) pojawi się polska flaga z napisem CSB na niej – już można korzystać z kaszubskiego układu klawiatury.

Merk CSB

III. Dodawanie nowych i przełączanie układów klawiatury w KDE

1. Następne układy klawiatury dodajemy w taki sam sposób jak w punkcie II .
Przy polskim wystarczy wybór z pominięciem punktu II 6. Układ klawiatury znajdujący się na samej górze tabelki, to układ domyślny w jakim uruchamia się KDE – kolejność można zmienić klikając na strzałki.

2. Układy klawiatur można zmieniać na dwa sposoby:

a. klikając na symbol flagi

b. korzystając ze skrótów klawiatury – standardowo dla polskojęzycznej instalacji jest to kombinacja klawiszy CTRL +ALT +K , co jednak można zmienić wybierając jedynie w punkcie II 3 „Skróty klawiszowe”

Uwaga: Dlaczego należy edytować właśnie plik pl? Wewnątrz rządzi bardzo prosta i czytelna logika: takie pliki jak pl są plikami państw, a nie języków i język kaszubski musi się znaleźć wewnątrz kraju w jakim jest on używany. Tak n.p. jest z niemieckim czy francuskim, które znajdują się wewnątrz pliku ch (Szwajcaria) , a nie tylko w plikach de (Niemcy) i fr (Francja). Teoretycznie można dodać kaszubski (csb) też do Kanady (ca) i nie byłby to błąd, bo jest on również tam używany.