Kaszubska klawiatura w KDE 3.5.x

Tagi: , , ,

Dystrybucję którą, dla zobrazowania ustawienia kaszubskiej klawiatury w KDE 3.5.x, wybraliśmy to Debian 4.0 (etch) z KDE.

1. Wybierz z głównego menu KDE Centrum sterowania

2. W tym wybierz Regionalne i dostępność

3. W podmenu wybierz Układ klawiatury

4. Z prawej strony zaznacz Włącz układy klawiatury

5.Dostępne układy wybierz „Poland(jeśli z prawej strony jeszcze nie widnieje polski, a jedynie amerykański, to dodaj go dwa razy, a amerykański usuń)

6. Zaznacz górną (lub dolną) klawiaturę Poland i przejdź do wiersza Wariant klawiatury w którym wybierz csb

7. W wierszu etykieta wpisz csb – celem łatwiejszego rozpoznaia używanego układu

8. Wciśnij teraz przycisk w dolnym pawym rogu Zastosuj i opuść okno wyboru.

9. Gratulacje!
Klawiatury csb i pl są już dostepne w twoim KDE!  Nie była to przecież skomplikowana operacja, a otworzyła przed nową możliwość: wprowadzania kaszusbkich znaków.

Układy klawiatury zmieniamy, między polskim a kaszubskim, klikając na ikonkę z polska flagą, lub używając kombinacji klawiszy: CTRL +ALT +K