Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne

Tagi:

Poniższy tekst został nadesłany przez Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne


Indeksacja Kościelnych Metryk Pomorskich to jedno z najważniejszych zadań, które postanowili wykonywać członkowie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego dla wszystkich genealogów. Członkowie nasi wkładają wiele czasu w indeksacje metryk.Jest to praca żmudna, wymagająca czasem zabawy w grafologa by odczytać ręcznie pisane zapisy metrykalne, często w niemieckim języku. Zdarza się niekiedy, że niektórych nazwisk nie jesteśmy w stanie dokładnie odczytać, wtedy koło nazwiska pojawia się znak „?”

Indeksy zamieszczamy na stronie www.ptg.gda.pl

Udział w indeksacji bierze zdecydowana większość naszych członków. Robimy to w wolnym czasie i społecznie. Zaczęliśmy od ślubów i powoli robimy już chrzty i zgony. Co pewien czas nasze Bazy Danych Indeksów Metrykalnych będą uaktualniane wraz z napływem skończonych indeksów z następnych parafii. Zaczęliśmy od Diecezji Pelplin. Następną Diecezją będzie Gdańska. Do naszych indeksów dołączyliśmy jedną parafię z Diecezji nie pomorskiej. Jest to parafia Papowo Toruńskie, którą badał jeden z naszych członków.

Mamy nadzieję, że wraz z rosnącą ilością członków naszego Towarzystwa indeksacja będzie przeprowadzana w szybszym tempie ku zadowoleniu wszystkich poszukiwaczy z tych terenów.
Program indeksacji koordynuje Stanisław Pieniążek ( ptg@WYTNIJ _TOgdynia.org )