Opracowania dotyczące zabytków kaszubskiego piśmiennictwa

Tagi: , — Marek Kwidzinski @ 4:15 am 27 października 2002

Altkaschubisches Gesangbuch (śpewnik starokaszubski); wydany przez F.Hinze, Berlin 1967

Breza E.

Słownictwo rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII; GSJ II 1978

Ze studów nad słownictwem Inwentarzy pomorskich XVi-XVIII wieku; w: II Spotkania Językoznawcze . W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii, Opole 1988

Słownictwo Inwentarzy starostw puckiego i kościerskiego z XVIII wieku, GSJ V 1991

(more…)


Źródła do badań nad językiem kaszubskim

Tagi: , — Marek Kwidzinski @ 9:14 pm 20 października 2002

Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich – I-XV, 1964-78 / Wrocław ; opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN

Berka, Aleksander (Leon Biskupski)

  • Słownik kaszubski porównawczy, Warszawa – 1891


Boryś W., Popowska-Taborska H.

  • Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (Tom I-III) ; 1994
  • Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, 1996 / Warszawa


Ceynowa F.

  • Sbornik osnovnych slow kasubskago narecija; w: Materialy dlja sravnitelnagoi objasnitelnago slovarja i gramatiki; Petersburg 1861
  • Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli polskim, Gdańsk 1850; Wejherowo, 2001 w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
  • Móje spóstrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mówą kaszebską, Wejherowo – 2001,w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
  • Skôrb Kaszébskosłovjanskjé mové ; świecie 1868 , Gdańsk – 1985 (reprint)
  • Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé, 1879 Poznań

(more…)


Materiały do niemieckojęzycznej bibliografi kaszubskiej

Tagi: — Marek Kwidzinski @ 9:06 pm 11 czerwca 2002

Materiały do niemieckojęzycznej bibliografii kaszubskiej
Uzupełniona bilbiografia zestawiona przez Marię Babnis w : Acta Cassubiana – Tom II Gdańsk/ Instytut Kaszubski 2000

A

Der Aal an der Kette [Sage]. – Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde, 1910, Bd. l, H. 5, s. 215 – 216
Allerei Aberglaube aus Strellin, Kreis Putzig. Mitgeteilt von Jan Patock. – Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde, 1912, Bd. 2, H. 2, s. 102-105
Allerei Heilmittel aus dem Wieller Kirchspiel. Aberglaube. – Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde, 1908, Bd. l, H. l, s.30; H. 2,s. 74-75
Der alte Fritz und der Lübkauer Bauer [Sage]. – Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde, 1909, Bd. l, H.4, s. 152
Altkaschubisches Gesangbuch. Hrsg. von Friedhelm Hintze, Berlin: Akademie-Verlag 1967, XXVIII, 193 s. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik; Nr 37)
Ambrassat A., Westpreussen. Ein Handbuch der Heimatkunde für Schule und Haus, Danzig: A.W. Kafemann 1906, VIII, 294 s.
Archut A., Aberglaube und Brauch aus den Kreisen Bütow und Lauenburg, – Blätter für Pommersche Volkskunde, 1895, Jg. 3, Nr 5, s. 66-68: Nr 7, s. 105-107;Nr8s. 122-124
Asmus, Pommersche Flurnamen. – Blätter für Pommersche Volkskunde, 1914, Jg. 2, Nr 7
Aus der Geschichte des Dorfes Budow. – Ostpommersche Heimat. Beilage zur Zeitung für Ostpommern, 1933, 17s.
Aus der Pfarrchronik zu Charbrow. – Lauenburger Illustrierter Kreiskalender für das Jahr 1908, s. 75 – 80

(more…)


Materiały do polsko- i kaszubskojęzycznej bibliografi kaszubskiej

Tagi: — Marek Kwidzinski @ 8:11 pm 11 czerwca 2002

Zestawił: Marek Kwidziński
Będę bardzo wdzięczny za nadesłane uzupełnienia.

A

Acta Cassubiana, Tom: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 / Gdańsk – Instytut Kaszubski; [Roczniki naukowe Insytutu Kaszubskiego; od 2002 wspólne wydanie z Muzeum Piśmiennictwa i Muyzki Kaszubsko/Pomorskiej w Wejherowie]
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, 1978 / Wrocław

B

Badania kaszuboznawcze w XX wieku; 2001 / Gdańsk – Instytut kaszubski; Materiały pokonferencyjne pod red. J.Borzyszkowskiego i C. Obracht – Prondzyńskiego. [24 referaty wygłoszone w czasie konferencji zorganizowanej wspólnie przez Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański i ZG ZKP, która odbyła się w Gdańsku w październiku 2000]
(more…)