Źródła do badań nad językiem kaszubskim

Tagi: ,

Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich – I-XV, 1964-78 / Wrocław ; opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN

Berka, Aleksander (Leon Biskupski)

 • Słownik kaszubski porównawczy, Warszawa – 1891


Boryś W., Popowska-Taborska H.

 • Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (Tom I-III) ; 1994
 • Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, 1996 / Warszawa


Ceynowa F.

 • Sbornik osnovnych slow kasubskago narecija; w: Materialy dlja sravnitelnagoi objasnitelnago slovarja i gramatiki; Petersburg 1861
 • Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli polskim, Gdańsk 1850; Wejherowo, 2001 w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
 • Móje spóstrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mówą kaszebską, Wejherowo – 2001,w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
 • Skôrb Kaszébskosłovjanskjé mové ; świecie 1868 , Gdańsk – 1985 (reprint)
 • Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé, 1879 Poznań


Hilferding A.

 • Sobranie slovinskich i kasubskich slov, w: Ostatki Slavjan na jużnom beregu baltijskago morja; Sanktpetersburg 1869

wydanie polskie: Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989; Tłum. N.Perczyńska

Hinze F.

 • Slovinzische Fischzugnamen von Garder See in Hinterpommern. Nachleben und Ethymologie slovinzische Namen. ZfSl XV 1070, Heft 3.
 • Zum Nachleben slovinzischer Gehłfsnamen in Groß Garde (Garda Wielka), ZfSl XVI 1971, Heft 1
 • Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin 1965.


Jurkowski E.

 • Dzisiejszy stan słownictwa w słowińskiej wsi Kluki; w: Słowińcy, ich język i folklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII, Warszawa 1961.


Kamińska – Rzetelska, E.

 • Problematyka onomastyczna słowińskiej wsi Kluki na podstawie materiałów zebranych latem 1959 r.; w:Słowińcy, ich język i folklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII, Warszawa 1961


Kolberg O.

 • Słowniczek, czyli zebranie wyrazów słowińskich i kaszubskich; w: Dzieła wszystkie, Pomorze, t.39, Kraków 1965. Kompilacja: Słownika Hilferdinga; Słownika G.Pobłockiego.

Labuda A.

 • Słownik kaszubski ; Warszawa 1960
 • Słownik polsko-kaszubski/Słoworz kaszëbsko-polsczi ; 1981

Lorentz F.

 • Gramatyka pomorska, t. 1-3 ; wyd.I: Poznań 1927-37-, wyd.II: Wrocław 1958 – 1962
 • Pomoranisches Wörterbuch, fortgeführt von Friedhelm Hinze, Berlin 1968-1983
 • Slovinzisches Wörterbuch, I-II, St.Petersburg 1908-12


Moszyński L.

 • Resztki słownictwa słowiańskiego na południowym brzegu jeziora Łebsko, SFPS II 1957
 • HP-T: Praca zawiera stosunkowo nieliczne słowa z wieloma zniekształceniami charakterystycznymi dla ginącego dialektu.
 • Dr. Nadmorski (J.Łęgowski)
 • Słowniczek gwary słowińskiej; w: Połabianie i Słowińcy, Wisła, XVI, z.II, marzec-kwiecień 1902
 • Opracowanie HP-T Słowniczek gwary słowińskiej Józefa Łęgowskiego w: Studia kaszubsko-Słowińskie, Łeba 1992

Nitsch, Kazimierz

 • Dialekty polskie Prus Zachodnich ; Kraków 1904; w: Materiały i Prace Komisyi językowej Akademii Umiejętności w Krakowie
 • Dodatek do pracy : Gwara luzińska ; Kraków 1904; w: Materiały i Prace Komisyi językowej Akademii Umiejętności w Krakowie , tom III
 • Studya kaszubskie: Gwara luzińska ; Kraków 1904; w: Materiały i Prace Komisyi językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, tom I

Parczewski A.

 • Szczątki kaszubskie w Prowincyi Pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny; Poznań 1896

Pobłocki G.X.

 • Słownik kaszubski z dodatkiem idiomów chełmińskich i kociewskich ; Kraków 1893

Prejs P.I

 • Donesjenije […] G.Ministru Narodnogo Prosveecenija iz Berlina ot 20 Ijunija 1840 goda, Zurnal Ministerstva Narodnogo Prosvescenija, Petersburg 1840, c XXXVIII nr 11 otd. IV,
 • Wydania polskie:
  • O narzeczu kaszubskim z raportu p. Preissa do Ministra Oświecenia Publicznego w Rossyi. Z Berlina 20 czerwca 1840 r. przesłanego w: Orędownik Narodowy, nr 26, 26 czerwca 1843 Poznań, s. 203-205; nr 27, 3 lipca 1843 Poznań, s. 209-213
  • Rzecz o języku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa, Kraków 1850, s. 20-36; współwydane z F.Ceynowy Kile słov wó Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena


Popowska-Taborska H.

 • Kaszubszczyzna. Zarys dziejów ; 1980 / Warszawa
 • Kaszubszczyzna w pracach Jana Baudoina de Courtenay, 1989 / Warszawa; w: J.Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa
 • Przysięgi słowińskie z Wierzchocina ; 1961 / Wrocław-Warszawa-Kraków; w: Słowińcy, ich język i folklor
 • Rosyjsko-kaszubski słownik Floriana Ceynowy widziany oczami językoznawcy, 2001 / Wejherowo; w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
 • Uwagi o języku Perykop smołdzińskich ; 1968 / Kraków; w: Język Polski, Kraków, XLVIII / 1968, Nr 1 (dotyczy Słowińców)

Ramułt, Stefan

 • Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego ; Kraków 1893
 • Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego cz II; Kraków 1993

Rocławski B.

 • Indeks a terago do Słownika gear kaszubskich Bernarda Sychty; Wrocław 1991

Roppel L.

 • Nazwy terenowe słowińskiej wsi Kluki na podstawie mapy F. Pallasa z 1926 r., RG XXI 1962

Rudnicki M.

 • Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego ; Kraków 1913 ; w: MPKJ VI
  zawiera: „Wykaz wyrazów znajdujących się w gramatyce i tekstach Lorentza, a nie zanotowanych w jego Słowniku”

Sychta B.

 • Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Tom I-VII; Wrocław – Warszawa – Kraków 1967 – 1976

Sobierajski Z.

 • Relikty gwary Słowińców nad jezirem Gardno w województwie koszalińskim, SO XXVI 1967
 • Relikty gwary Słowińców nad jezirem Łebsko w województwie koszalińskim, SO XXXI 1974
 • Resztki dialektu Słowińców na Pomorzu Zachodnim; w: Pomorze Zachodnie – nasza ziemia ojczysta, praca zbiorowa pod red. K.Ślaskiego, Poznań 1960
 • Słowiskie materiały dialektalne nagrane w roku 1951; cz.III, SO XLIV 1987
 • Relikty słownictwa kaszubskich Kabatków w Lisiej Górze nad jeziorem Łebsko (materiały nagrane w 1951 r.); w: Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata; Wrocław 1993

Sobierajski Z. , Gontarczyk S.

 • Relikty słownictwa kaszubskiego ze wsi Żarnowska nad jeziorem Łebsko; SO XXVII 1968

Ślaski B.

 • Słownictwo rybackie i żeglarskie u kaszubów nadmorskich; PF VIII 1911

Treder J.

 • Uzupełnienie Zbioru wyrazów słowińskich i kaszubskich; w: Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego; Gdańsk 1989

Trepczyk J.

 • Słownik polsko-kaszubski tom I i II ; Gdańsk 1994