Materiały do polsko- i kaszubskojęzycznej bibliografi kaszubskiej

Tagi:

Zestawił: Marek Kwidziński
Będę bardzo wdzięczny za nadesłane uzupełnienia.

A

Acta Cassubiana, Tom: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 / Gdańsk – Instytut Kaszubski; [Roczniki naukowe Insytutu Kaszubskiego; od 2002 wspólne wydanie z Muzeum Piśmiennictwa i Muyzki Kaszubsko/Pomorskiej w Wejherowie]
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, 1978 / Wrocław

B

Badania kaszuboznawcze w XX wieku; 2001 / Gdańsk – Instytut kaszubski; Materiały pokonferencyjne pod red. J.Borzyszkowskiego i C. Obracht – Prondzyńskiego. [24 referaty wygłoszone w czasie konferencji zorganizowanej wspólnie przez Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański i ZG ZKP, która odbyła się w Gdańsku w październiku 2000]
Bartelik Stanisław, Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000.
Bądkowski, Lech, Nowa kaszubska literatura regionalna, 1953 / Warszawa; w: Nowa Kultura, rok 1953
Bądkowski, Lech, O współczesnej literaturze kaszubsko – pomorskiej, 1967 / Gdańsk; w: Pomorze Gdańskie Nr.4
Bądkowski, Lech, Pomorska myśl polityczna, 1945 / London, 1990 / Gdańsk – Arkun
Bądkowski, Lech, Słowińcy, 1956 / Warszawa
Bądkowski, Lech, Twarzą do przyszłości. Kaszubsko – Pomorskie drogi ; 1990 / Gdańsk – Arkun
Bądkowski, Lech, Zarys historii literatury kaszubskiej, 1959 / Gdańsk
Bądkowski, Lech, VII zjazd literatury kaszubsko – pomorskiej, 1977 / Gdańsk
Bądkowski, L. / Samp, W., Poczet książąt Pomorza Gdańskiego, 1974 / Gdańsk
Belgrau Stanisław , ks. Guzmann Mieczysław , Z dziejów wsi i parafii Łebno; Łebno – Banino 2003 [Szczegóły i wydarzenia nie tylko z samego Łebna w powiecie Kartuskim, ale i z pobliskich wsi, jak : Będargowa, Różnego Dębu, Łebieńskiej Huty, czy też Zęblewa]
Bëlny szport wiele wôrt. Kaszëbsczé wice, 2000 / Gdańsk – ROST; Kawały i gadki kaszubskie, zebrał i opracował Pëczkowsczi, Eugeniusz
Berka, Aleksander (Leon Biskupski) , Słownik kaszubski porównawczy, 1891 / Warszawa; Zbiór zaczerpnięty z prac F.Ceynowy, A hilferdinga, G.Pobłockiego, H.Derdowskiego; wzbogacony własnymi materiałami.
Bieszk, Bolesław / Rhode Zygmunt , Bolszewo. Dzieje wsi, parafii i szkoły, 2000 / Wejherowo – Bolszewo / Urząd Gminy Wejherowo
Bieszk, Stefan, Sonety kaszubskie; 1975 / Gdańsk, 1986 / Gdańsk; opr. J. Borzyszkowski
Biskup M. / Labuda, G., Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia, 1986 / Gdańsk
Bobrowski, Witold, Kaszubska szkoła w Głodnicy; 1995 / Gdańsk – Wydawnictwo UG; w:Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna. Pod red. K.Kossak – Główczewskiego
Bobrowski, Witold,
Kaszubska szkoła w Głodnicy – szansa i nadzieja wyzwolenia; 1996 / Gdynia – Głodnica
Bobrowski, Witold,
O elementarnej szkole kaszubskiej na Głodnicy; 1997 / Gdańsk – Wydawnictwo UG; w: Pedagogia celestyna Freineta a edukacja regionalna. Pod red. W.Frankiewicz i K. Kossak – Główczewskiego
Bobrowski, Witold, Głód rodnej mowy, czyli rzecz o Kaszubskiej Szkole na Głodnicy; 1999 / Gdańsk – Wydawnictwo UG
http://www.naszekaszuby.pl/modules/artykuly/viewtutorial.php?tid=11 ; w: Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych. Pod red. K.Kossak – Główczewskiego
Bobrowski, Witold, Edukacja międzykulturowa w kaszubskiej szkole w Głodnicy; 1999 / Białystok – Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana; w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze internacjonalnym. Pod red. J.Nikitorowicza i M.Sobeckiego
Bòbrowsczi, Witold / Kwiatkòwskô, Katarzëna, Kaszëbsczé Abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz.; wyd.I: 2000 / Gdańsk – Fundacja „Dar Gdańska”; wyd.II Bursztyn, Gdańsk 2002 [Kaszubski elementarz nawiązujący formą do niepowtarzalnej pracy Falskiego, wycofanego już z użytku elementarza, z którym swą naukę zaczynało kilka pokoleń. Ilustracje, proste objaśnienia, elementy prozy i ludowej wiedzy..]
Bojarska, B., Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień – grudzień 1939), 1972 / Poznań
Bojarska, B., Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, 1989 / Gdańsk
Bolduan, Tadeusz, Burmistrz, 1995 / Gdańsk – Oficyna Czec
Bolduan, Tadeusz, Kaszubi wobec przyszłości ; 1986 / Gdańsk
Bolduan, Tadeusz, Książe świętopełek, 1966 / Gdańsk
Bolduan, Tadeusz, Nie dali się złamać, 1996 / Gdańsk – Oficyna Czec; Spojrzenie na ruch kaszubski 1939 – 1995
Bolduan, Tadeusz, Nowy bedeker kaszubski, 1997 / Gdańsk – Polnord
Bolduan, Tadeusz, Obraz Kaszubów we współczesnym piśmiennictwie polskim ; 1974 / Gdańsk; w: Litery Gdańsk / 1974, Nr 11 , 12
Bolduan, Tadeusz, Społeczne funkcje Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego ; 1984 / Gdańsk
Bolduan, Tadeusz, W krainie Słowińców, 1953 / Warszawa
Bolduan, Tadeusz, Zagmatwane drogi Kaszubów ; 1989 / Warszawa; w: Nasze Morze
Bork B. , Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejherowo 2002.
Borkowska, Małgorzata , Legenda żarnowiecka, 1997 / Gdańsk – Oficyna Czec
Borzyszkowski, Józef, Aleksander Majkowski (1876 – 1938). Biografia historycza; Wejherowo-Gdańsk 2002; [Najobszerniejsza – licząca prawie 900 stron – dotychczas wydana bibliografia poświęcona jednemu z najwybitniejszych działaczy kaszubskich: A.Majkowskiemu]
Borzyszkowski, Józef, Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku; 1999 / Gdańsk – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Borzyszkowski, Józef, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX w. po współczesność. 1982 / Gdańsk
Borzyszkowski, Józef, Karsin – Tam gdze Kaszëb kuńc, 1973 / Gdańsk
Borzyszkowski, Józef, Karsin – wioska poetów i twórców, 1972; w: Pomerania IX/1972, Nr 5 / 6 (48 / 49)
Borzyszkowski, Józef, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk 2002 [Studia poświęcone dziejom Kościoła katolickiego na Pomorzu.]
Borzyszkowski, Józef, Tam gdze Kaszëb początk… . Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, 2001 / Gdańsk-Karsin – Instytut Kaszubski [ Położenie gminy, jej historia od czasów najdawniejszych po współczesność, informacje o poszczególnych sołectwach]
Borzyszkowski, Józef, Wielewskie Góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii, 1986 / Gdańsk
Borzyszkowski, Józef, Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, 2000 / Gdańsk-Pelplin – Instytut Kaszubski
Borzyszkowski, Józef / Mordawski, Jan / Treder, Jerzy, Historia, geografia,język i piśmiennictwo Kaszubów, 1999 – M.Rożak; Przy współpracy z Instytutem Kaszubskim
Bożychowski, Jan (Edmund Puzdrowski)
, Pisarze Pomorza Gdańskiego, 1977 / Gdańsk
Breza, Edward / Treder J. ,Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, 1981 / Gdańsk – ZK-P
Breza, Edward , Problem statusu językowego kaszubszczyzny, 1991 / Gdańsk
Breza, Edward, Zapożyczenia w kaszubszczyźnie; 1969 / „Litery” 8, nr 3, str. 32-33.
Browarczyk A. , Zymkòwé kwiatë, Gdańsk 1979.
Bruski, Józef, Gadki Józefa Bruskiego; 1975 / Gdańsk
Budzisz, Alojzy, Zemja kaszëbskô ; 1982 / Gdańsk; opr. Jan Drzeżdżon
Bukowski, Andrzej, Folkloryćci kaszubscy XVIII, XIX, XX wieku, Warszawa / 1959; w: Literatura Ludowa, III / 1959, Nr 1 / 2
Bukowski, Andrzej, Motyw morza w poezji kaszubskiej, Bydgoszcz / 1946; w: Arkona, 1946 / Nr 6 / 7
Bukowski, Andrzej, Najnowsza literatura kaszubska, Warszawa / 1937; w: Wiadomości Literackie, 1937 / Nr 27
Bukowski, Andrzej, Poezja kaszubska, Bydgoszcz / 1947; w: Arkona, 1947 / Nr 3/4
Bukowski, Andrzej, Pomorze Gdańskie 1807 – 1850. Wybór zródeł, 1958 / Wrocław
Bukowski, Andrzej, Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, 1964 / Gdańsk
Bukowski, Andrzej, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań / 1950
Bukowski, Andrzej, Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego. [Internet: http://monika.univ.gda.pl/~literat/remus/0101.htm]

C

Ceynowa, Florian, Kaszebi do Polochów; 1850 / Chełmno; Szkoła Narodowa, nr 1-11
Ceynowa, Florian, Kile słov wó Kaszebach e jich zemi…, 1850 / Kraków (wyd. I ), 1985 / Wejherowo (wyd. II )
Ceynowa, Florian, Ksążeczka dlô Kaszëbów; 1850 / Gdańsk
Ceynowa, Florian, Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli polskim, 1850 / Gdańsk, 2001 / Wejherowo w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
Ceynowa, Florian, Móje spóstrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mówą kaszebską, 2001 / Wejherowo w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
Ceynowa, Florian, Rozmowa Pólocha z Kaszebą; 1850 / Gdańsk
Ceynowa, Florian, Skôrb Kaszébskosłovjanskjé mové ; 1868 / świecie, 1985 / Gdańsk – ZK-P (reprint)
Ceynowa, Florian, Trze rozprave; 1851 / Kraków
Ceynowa, Florian, Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé, 1879 / Poznań
Ceynowa, Florian, Teksty więzienne., 2004 Wejherowo / Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Ceynowa, Józef , Bursztinowé serce; 1981 / Puck / ZK – P
Ceynowa Józef , Skarb i moc. Bajki puckie, Gdańsk 1975.
Ceynowa, Józef , Dobro zwycięża; 1985 / ./ ZK – P
Ceynowa, Józef
, Powiôstczi z komudnëch lat, 1982 /. / ZK – P
Ceynowa, Józef , Skarb i moc. Bajki puckie, 1975 / . / ZK – P
Ceynowa, Józef , Z Tatczëzné ; 1982 / Gdańsk; wyb. J.Samp
Ceynowa, Józef , Urënamle. Pòwiôstczi z kòmùdnëch lat,, 1982 / Gdańsk – ZK – P
Ciechanowski, K., Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939 – 1945; 1972 / Warszawa
Cieminski, Ryszard , Kaszubski werblista/Rzecz o Gunterze Grassie, 1999 / Tower Press
Cieślak, E / Biernat, C., Dzieje Gdańska; 1969 / Gdańsk
Cieślak, Tadeusz, Przeciw pruskiej przemocy, 1959 / Warszawa
Cieślak, Tadeusz, Sylwetki mazurskie i kaszubskie, 1967 / Warszawa
Cybulski, Marek , Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich; 1989 / Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze, nr 15, str. 23 – 35
Cybulski, Marek , Narzędnik przyczasownikowy w kaszubszczyźnie; Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze, nr 19/20, str. 139 – 141
Cybulski, Marek , Rząd czasowników w prozie A. Budzisza; „Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców – Dydaktyków „, 1992 / Kielce, str. 157 – 167
Cybulski, Marek , Rząd czasowników w Kaszubszczyźnie, 2001 / Gdańsk / Rumia
Cysewski, Kazimierz, O kaszubskim języku literackim, 1975 / Warszawa; w: Miesięcznik Literacki, 1975 / Nr 12
Czajinô, Ida, Mojim mulkę je kam; 1994 / Kartuzy
Czernicki, Stanisław , Podania kaszubskie ; 1931 / Kościerzyna

D

Dërchoj Królewionkó, Antologia dzysdniowy proze Kaszëbsci , 1996 / Gdynia – Szos; Zbiór współczesnej prozy kaszubskiej
Derdowski, Hieronim Jarosz, Jasiek z Knieji ,1884 / Torun, 2001 – Oficyna Czec; W wydaniu z 2001: posłowie Stanislawa Janke
Derdowski, Hieronim Jarosz, Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki; 1889 / Winona (USA); w: Wiarus, 1889 / Winona (USA)
Derdowski, Hieronim Jarosz, Kaszube pod Widnem; 1883 / Toruń, 1971 / ZK – P, 1979 – ZK – P
Derdowski, Hieronim Jarosz, Nórczyk Kaszëbsczi,1897 /Winona (USA) ,2001 – Oficyna Czec; Przysłowia kaszubskie; Slowniczek
Derdowski, Hieronim Jarosz, O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł , pierwsze wydanie-1880 / Toruń ,1976 / ZK – P, 1989 / Gdańsk ZK – P; Wydanie z 1989 z przedmową Jerzego Sampa
Derdowski, Hieronim Jarosz, Walek na jarmarku; 1883 / Toruń
Derżyński, Mieczysław, Kaszubska literatura regionalna, 1946 / Kraków; w: Odrodzenie, III / 1946, Nr 5 (62)
Dominik, Augustyn , Tóna z pustk; 1983 / Puck
Dominik, Augustyn , Gawędy kaszubskie; 1986 / Warszawa
Dominik Augustyn , Pòkąd bãdą bôtë, Krokowa – Puck 1992.
Drugi Kongres Kaszubski („Przyszłość kaszubszczyzny”), 1992 / Gdańsk
Drzeżdżon, Jan , Dzwónnik (1979); nowe wyd. pt. Zwónnik, Gdynia 1998 / Szos.
Drzeżdżon, Jan , Kól Biélawë, 1991, 1997 / Szos
Drzeżdżon, Jan , Na niwach 1991/Gdynia
Drzeżdżon, Jan , Nowe spojrzenie na najwybitniejsze osiągnięcia kaszubskiej literatury regionalnej, 1971 / Gdańsk; w: Pomerania, VIII / 1971, Nr 3 (39)
Drzeżdżon, Jan , O folklorze kaszubskim w latach 1945 – 1972, 1975 / Gdańsk; w: Zeszyta Humanistyczne, XVIII / 1975, Nr 22
Drzeżdżon, Jan , Piętno smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920 – 1939; 1973 / Gdańsk
Drzeżdżon, Jan , Problematyka morska w literaturze kaszubskiej, 1969 / Gdańsk; w: Litery, VIII / 1969, Nr 9 (93)
Drzeżdżon, Jan , Przëszlë do mnie , 1994 / Gdańsk Oficyna Czec; Poezja
Drzeżdżon, Jan , Ruch regionalny na Kaszubach, 1970 / Gdańsk; w: Pomerania, VII / 1970, Nr 5/6
Drzeżdżon, Jan , Sklaniane pôcorë; 1974 / Gdańsk
Drzeżdżon, Jan , Spór przechodzący do historii, 1971 / Gdańsk; w: Litery, X / 1971, Nr 3 (111)
Drzeżdżon, Jan , Trzy pokolenia pisarzy kaszubskich, 1969 / Gdańsk; w: Pomerania, VI / 1969, Nr 3 / 4 (31)
Drzeżdżon, Jan , Twarz Smętka , 1993 / Gdańsk – Arkona; Powieść wydana w rok po śmierci autora
Drzeżdżon, Jan , W niedzielni wieczór; 1974 / Gdańsk
Drzeżdżon, Jan , Wędrówki Remusowe po Kaszubach; 1971 / ZK – P
Drzeżdżon, Jan , Współczesna literatura kaszubska 1945 – 1980; 1986 / Warszawa
Dzëczé gãsë , Antologiô kaszëbsczi pòezji, 2004 Region / Gdynia [ Antologia kaszubskiej poezji, obejmująca okres od 80-tych lat XIX wieku po początek 90-tych, wieku XX ]
Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wisłą, 1997 / Gdańsk; w: Pomorze Gdańskie 1997 / Nr 20
Dzieje Gdyni; 1980 / Gdańsk; Pod red. R. Wapińskiego
Dzieje Krokowej i okolic, 2002 / Gdańsk [ Pierwsza monografia Krokowy i okolic – praca zbiorowa, pracowników naukowych Wydziału Historii UG, pod redakcją prof. Andrzeja Grotha. Opracowali: dr Klemens Bruski, dr Grzegorz Berendt, prof. zw. dr hab. Andrzej Groth, dr hab. Marek Stażewski. ]
Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945; 1978 / Gdańsk; Pod red. W. Odyńca

E

Ellwart, Jaroslaw, Kaszuby-Przewodnik Turystyczny, 1995….2001/ Gdynia – Region; [Wielokrotnie wznawiany przewodnik po Kaszubach.
Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka; 2001 / Gdańsk-Nałęczów-Poznań. Tłumaczenie o.Adama Ryszarda Sikory z Greki Ewangelii Św.Marka na język kasyubski.

F

Fac, B. , Prawdy i przypuszczenia na temat rodowodów literackich w kręgu kultury kaszubskiej i pomorskiej. ./ Gdańsk
Fikus, Stefan , Pojmeńczicë ; 1981 / Gdańsk – ZK – P; Opowieści z lat wojny i niewoli [Powieść]
Fikus, Stefan
, Jak to przódë biwało / Banino,1999
Fillip, I. , Kronika Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 1957 – 1988 ; 1989 / Gdańsk
Fopke, Tomasz ; Szlachama kùsków ; 2002 / Gdynia – Region; [ „Pierwszy w dziejach tomik erotycznej poezji w języku kaszubskim, to próba nazwania z liryzmem części kobiecego ciała. Gra słów, trafne skojarzenia i działające na wyobrażnię grafiki Tomasza Góreckiego składają się na ten niewielki tomik poezji.”]
Fryda, Marian, Gochy. Szkice do portretu, 1999 / Lipnica; wyd. Urząd Gminy w Lipnicy; [Zawiera 11 artykułów poświęconych południowej części Kaszub – zwanej Gochy.]
Fryda Marian , Wieś pomorska w pierwszym okresie panowania pruskiego na przykładzie klucza gemelskiego w powiecie człuchowskim (1772-1830), Gdańsk 2002 [Wieś pomorska w pierwszym półwieczu panowania pruskiego. Cztery rozdziały: I. Dzieje klucza a przejęcie Pomorza Gdańskiego przez Prusy, II. Reformy agrarne w państwie pruskim w początkach XIX w. a zmiany w sytuacji klucza gemelskiego, III. Zmiany społeczne i kulturowe na wsi pomorskiej w początkach XIX w IV. Życie codzienne na wsi na przełomie XVIII i XIX w.]

G

Goglewski, S. , Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przeszłych, Rocznik Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, IX 1963, str. 69 – 75
Galus, H. , Kaszubi wobec przyszłości. Refleksje ; 1987 / Gdańsk
Gołąbk, Eugeniusz, Abecadło kaszubskie. Maszynopis ; 1990 / Gdańsk
Gołąbk, Eugeniusz
, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, 2005 Gdańsk, Oficyna Czec [Pierwszy słownik kaszubsko-kaszubski z próbą unormowania pisowni kaszubskiej.]
Gołąbk, Eugeniusz
, Pielgrzymkowanie; 1982 / ZK – P
Gołąbk, Eugeniusz, Rozmówki kaszubskie ; 1992 / Arkun; Zawiera krótką gramatykę kaszubską
Gołąbk, Eugeniusz / Pryczkowski,Eugeniusz, Më trzimómë z Bóga ; 1998 / ZK – P i Rost; Modlitewnik-kaszubski
Grucza, Franciszek , Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewajelje, z łacëznë przełożëł na kaszëbsczi jązëk ks. F. Grucza; 1992 / Poznań

H

Haft kaszubski – szkoła słupska. Teczka wzorów, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 1998; [” Jedyna odtworzona po II wojnie światowej pomorska szkoła haftu ludowego powstała na początku lat 90. w Słupsku. „]
Handke, K. , Lorentzowy „Slovinzisches Wörterbuch” w ocenie językoznawcy i użytkownika, Studia kaszubsko – słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej, red. J. Treder, 1992 / Łeba, str. 89 – 99
Hewelt H. , Nie òdińdã bez pòżegnaniô, Gdynia 1996.
Heyke, Leon, Dobrogòst i Miłosława; 1999 / Gdańsk-Oficyna Czec; [Pierwsze wydanie poematu „młodokaszuby” L.Heyke]
Heyke, Leon, Kaszëbsczié spiéwë ; 1972 / Gdańsk-Wejherowo; 1978 / ZK-P ; 1999 / Gdańsk-Oficyna Czec
Heyke, Leon, Szôłôbùłki; 2002 / Gdańsk -Oficyna Czec; [Humorystyczne utwory sceniczne : „Agùst Szlôga” i ” Katilina”]
Hilferding, A, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, 1989 / Gdańsk; Tłum. N.Perczyńska
Hirsz A. , Felietónë pòsobnika Gùczowégò Macka, Kartuzy–Gdynia 1998.
Historia Gdańska; 1978 / Gdańsk, (tom I i następne); Pod red. E. Cieślaka
Historia Pomorza; 1969 / Poznań, (tom I i następne); Pod red. G. Labudy
Historia Wejherowa
, 1998 / Wejherowo – Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej; Pod red. J. Borzyszkowskiego

J

Janke, Stanisław , Do biołégo rëna ; 1994 / Gduńsk – Wejrowo – Pomerania
Janke, Stanisław , Ju nie jem mòtélnikã, 1983 / Gdańsk
Janke, Stanisław , Klechdy Kaszubskie ; 1996 / Szos i Oficyna Czec; 104 opowiadania ludowe/wybrał i przetlumaczył Stanislaw Janke
Janke, Stanisław , Kòl kùńca wiekù, 1990 / Gdynia – Kara Remusa
Janke, Stanisław , Lelek, 2001 / Oficyna Czec
Janke, Stanisław , Łyskawica ; 1988 / Gdańsk – ZK – P
Janke, Stanisław , Piesniodzejanié. Wiérztë i spiéwë, Gdańsk 2003.
Janke, Stanisław , Żużonka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń ; 1984 / ZK – P
Janke, Stanisław , Psë ; 1991 / Arkun
Jabłoński, Artur ,Od Gdyni po Hel. Wędrowki po Kaszubach ; 1998 / Szor; Przewodnik po północnych Kaszubach
Jabłoński, Artur / Stankiewicz, Tadeusz , Pozdrowienia z pucka / Grüsse aus Putzig, 1997 – Gdynia / Szos; Album o Pucku
Jażdżewski,Bolesław Jôrmark w Borzëszkach, Gdańsk 2003 / Instytut Kaszubski [Kaszubska literatura. Sześć humorystycznych opowiadań, zawiera również słowniczek trudniejszych słów kaszubskich.]
Jażdżewski Bolesław , Wspomnienia kaszubskiego gbura, część II: Mój udział w drugiej wojnie światowej, Gdańsk-Wejherowo 2002 [Wspomnienia; wiele ilustracji z okresu wojny; kilka kaszubskich wierszy autora.]

Jażdżewski Bolesław , Wspomnienia kaszubskiego gbura, część III Okres powojenny; 1999 / Gdańsk
Jeliński M. Pszczelarstwo na Kaszubach, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Kartuzy 1987
Język Kaszubski , Poradnik Encyklopedyczny ; 2002 / Gdańsk / Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Oficyna Czec; pod redakcją Jerzego Tredera

K

Kalendarz ścienny Zrzeszenia Kazubsko – Pomorskiego na rok 1972 ; 1971 / Gdańsk
Kamińska, Ewa / Pawłowska Jadwiga, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi ; 1956 / 57; w: Rocznik Gdański XV / XVI 1956 / 57
Kamińska, Krystyna, „Gryf” wraz z dodatkiem „Gryf kaszubski” ( 1908 – 1934) ; 1961 / Gdańsk
Kamiński, Edmund , Drukarnia Wejherowo w okresie 50 – lecia (1922 – 1972) ; 1972 / Wejherowo
Kamiński, Edmund , Guczów Mack czyli Aleksander Labuda ; 1995 / Oficyna Czec; Wydano staraniem Urzędu Gminy Wejherowo
Kantak, Kamil, Dzieje ziemi pomorskiej ; 1946 / Jeruzalem; odbitka z tomu XII „Wisły”
Karłowicz, Jan, Gwara kaszubska ; 1898 / Warszawa
Karłowicz, Jan, Słownik Gwar Polskich ; 1900-1911 / Kraków
Karnowski, Jan , Dr. Florian Ceynowa ; 1917 /. ,1997 / Gdańsk – Oficyna Czec
Karnowski, Jan, Gryf powojenny ; 1927 / Toruń; w: Mestwin, III / 1927, Nr 2
Karnowski, Jan, Jo bëm leno chcôł…; 1986 / Gdańsk; opr. J.Borzyszkowski
Karnowski, Jan, Moja droga kaszubska ; 1981 / ZK – P
Karnowski, Jan, Muza kaszubska powojenna ; 1925 / Toruń; w: Mestwin, I / 1925, Nr 1 i 2
Karnowski, Jan, Nowotné spiéwë ; 1910 / Poznań
Karnowski, Jan, Nowotné spiéwë i wiersze ; 1958 / Gdynia; opr. L. Roppel
Karnowski, Jan, Sowizdrzôł u Krëbanów ; 1983 / Gdańsk; opr. J.Borzyszkowski
Karnowski, Jan, Utwory sceniczne ; 1970 / Gdańsk / ZK – P; wstęp i opr. K.Ostrowski
Karnowski, Jan, Wiersze pierwotne ; 1978 / Gdańsk / ZK – P; opr. J.Borzyszkowski
Karnowski, Jan, Z Piśmiennictwa kaszubskiego ; 1937 / Bydgoszcz; w: Dodatek jubileuszowy Dziennika Bydgoskiego, 1937 / Nr 286
Karwicki, Ryszard , Temat morski ; 1975 / Gdańsk
Kaszëbsczi kolãde ë godowé spiewë ; 1982 / Gdańsk; wybór i opracowanie W.Kirstein
Kaszëbskô nôtëra , 2001 / Wejrowò – Gduńsk [ Zbiór opowiadań nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona w latach 1996 – 2000 ]
Kaszubi, Monografia socjologiczna; 1990 / Rzeszów; Pod red. M. Latoszka
Kaszubszczyzna w świecie ; 1994 / Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubskiej i Uniwersytet Gdański; Materialy z konferencji naukowej w Jastrzębiej Górze / 1 – 2 X 1993
Kaszuby ; 1988 / Gdańsk; w: Pomorze Gdańskie 1988 / Nr 18
Kiedrowski, Wojciech, Katalog wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 1957 – 1974 ; 1975 / Gdańsk
Kirstein, W. / Roppel, L.
, Pieśni z Kaszub ; 1958 / Gdańsk; wstęp A. Bukowski
Klemp, A., Katedra oliwska ; 1987 / Gdańsk
Klotzke, Zbigniew, Barłomino, Monografia wsi ; 2000 / Luzino; Poświęcona jednej z największych wsi gminy Luzino
Klat, Marek / Mykowski Jarosław, Księga Kaszub ; 1994 – Oficyna Pomorska; Album o Kaszubach/Wstęp:Józef Borzyszkowski;Tekst:Edmund Szczesiak
Komorowski, K., Konspiracja pomorska 1939 – 1947 ; 1993 / Gdańsk; Leksykon
Knéga Psalmów ; 1999 – Oficyna Czec; Księga psalmów w jęyzku kaszubskim – tłumaczenie Eugeniusza Gołąbka
Konferencja Pomorska (1954) ; 1956 / Warszawa
Kossak – Główczewski, Kazimierz, Szkice z edukacji regionalnej-Europa-Regiony-Kaszubi; 1996 / Rumia-Głodnica – Wydawnictwo Rumina
Koszałka, A. , Lokalizacja geograficzna materiału leksykalnego zawartego w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty , Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze nr 6, 1979 / Gdańsk, str. 63 – 87
Kościerzyna. Zarys dziejów miasta do 1939 roku ; 1994 / Toruń; Pod red. M. Kallasa
Kruszewski, Eugeniusz, Kaszubi ; 1975 / London; w: Wiadomości, 13.04.1975
Krzyżanowska, I., Bajki i podania Słowińców i Kaszubów ; 1948 / Warszawa
Księga pamiątkowa Kongresu Pomorskiego ; 1999 / Gdańsk – Z K – P i InstytutKaszubski
Kto jest kim w regionie gdańskim ; 1993 / Gdańsk
Kucharska, J., Tradycja organizacyjna rybołówstwa zespołowego na Wybrzeżu Kaszubskim ; 1968 / Wrocław
Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą regionalną Kaszubów i Pomorzan ; 1999 / Wejherowo – Urząd Miasta Wejherowa oraz Prowincja św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu; Materiały z sympozjum marjologicznego – maj 1999, Wejherowo.
Kustosz, G. A., święte Góry Wejherowskie ; Gdynia 1991
Kutta, Janusz, Regionalizm czy separatyzm kaszubski? Przyczynek do dziejów integracji społeczeństwa polskiego w latach 1920 – 1939 ; Gdańsk – Bydgoszcz 1989
Kutta, Janusz, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi. 1920-1939; Bydgoszcz – 2003 [Opis losu Kaszubów w dwudziestoleciu międzywojennym]

L

Labuda Aleksander, Ewanielskô spiéwa; 2002 / Wejherowo-Banino
Labuda Aleksander, Fazy rozwoju literackiego kaszubszczyzny ; 1937 / Toruń; w: Teka Pomorska, II / 1937, Lato
Labuda Aleksander , Guczów Mack gôdô ; 1992 / Gdańsk – ZK – P
Labuda Aleksander , Guczów Mack gôdô. Chochołk ; 1979 / ZK – P
Labuda Aleksander , Guczów Mack gôdô. Kąsk do smjechu ; 1971 / ZK – P
Labuda Aleksander , Guczów Mack gôdô. Kukuk ; 1974 / ZK – P
Labuda Aleksander , Guczów Mack gôdô. Zupa z krëszków ; 1971 / ZK – P
Labuda Aleksander , Kaszëbsczim jesmë Lëda ; 1996 / Gdynia; Wydano przy współpracy Urzędu Gminy Linia
Labuda Aleksander, Słownik kaszubski ; 1960 / Warszawa
Labuda Aleksander , Słownik polsko-kaszubski/Słoworz kaszëbsko-polsczi ; 1981 / ZK – P
Labuda Gerard, B. Wiacek, M. Kochanowski, Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX w. ; 1995 / Oficyna Czec; Wydano przy pomocy Urzędu Gminy w Luzinie
Labuda Gerard , Kaszubi i ich dzieje ; 1996 / Gdańsk – Oficyna Czec
Labuda Gerard , O Kaszubach ; 1991 / Gdynia
Labuda Gerard , Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych ; 1971 / Poznań
Labuda Gerard , Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie ; 2000 / Oficyna Czec
Labuda Jaromira, Kôrba cëchotë ; ZK – P – 1986
Labuda Jaromira, Słowa obsewaja Zemja ; Gduńsk -1995 / Oficyna Czec
Latoszek M. , Alfabet kaszubski ; 1990 – 1993; w: Pomerania 5/6 1990 do 7/8 1993
Latoszek M. , Pomorze. Zagadnienia etniczno – regionalne ; Gdańsk – 1996
Legendy kaszubskie ; opr.Janusz Mamelski;Gdynia – 2002 (wyd.II) / Region [23 legendy z terenu całych Kaszub. Całość ilustrowana grafikami i opatrzona krótkim komentarzami. ]
Legendy rybackie; opr. Grzegorz J. Schramke, Ryszard Struck ; Gdynia -2001 / Region [ Opracowanie 30 -stu podań i opowieści z rybackiego kręgu kultury kaszubskiej. Całość opatrzona komentarzami i objaśnieniami oraz ubarwiona grafikami Tomasza Góreckiego.]
Legendy słowińskie; opr. Gabriela Włodarska, Henryk Soja ;Gdynia -2002 / Region [Pierwszy przygotowany w języku polskim, po zakończeniu II wojny światowej zbiór starych ludowych podań Kaszubów znad Łebska i Gardna,znanych Słowińcami.]
Legendy Ziemi Wejherowskiej / Òpòwiednie wejrowsczi zemi , Wejherowo 2003; [Zbiór podań autorstwa Teresy Lehman, Bolesława Borka i Tomasza Żmudy-Trzebiatowskiego]
Lewandowska, E. / Prószyński, Z., Tradycyjne potrawy kaszubskie ; Puck – 1989
Lica, Zenon ; Nazwy własne w twórczości Hieronima Derdowskiego, Rocznik Gdański LIII, 1993, z.2, s.153-164.
Lica, Zenon ; Frazeologia w twórczości Hieronima Derdowskiego, Polszczyzna regionalna Pomorza VII, SOW, Warszawa 1996, s.279-314
Lica Zenon , Fonetyczne wykładniki kaszubszczyzny w utworach Hieronima Derdowskiego, w: Prace Językoznawcze VII. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 47-57 .
Lica, Zenon ; Innowacje frazeologiczne w twórczości Hieronima Derdowskiego, Rocznik Gdański LVII, 1997.
Lica, Zenon
; Zjawiska składniowe w twórczości H. Derdowskiego, Polszczyzna regionalna nr 3, Ostrołęka 1999.
Lica, Zenon ; Słownictwo północnokaszubskie i słowińskie w twórczości H. Derdowskiego, Rocznik Gdański LX, 2000, z.2, s.111-116.
Lica, Zenon ; Kanoniczne i innowacyjne użycie frazeologizmów w twórczości H. Derdowskiego, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Część V. Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej, pod red. H. Sędziak, Łomża 2001, s.143-149 .
Lica, Zenon ; Nazwy profesji i rzemiosł w utworach Hieronima Derdowskiego, Rocznik Gdański LXI, z.1., 2001.
Lica, Zenon ; Słownik wyrazów kaszubskich występujących w utworach Hieronima Derdowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002
Linker Tadeusz , Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Oficyna CZEC, Gdańsk 1996.
Lipsk Tadeusz , Remusowi króm ; ZK – P – 1990 ; [Wypisy z literatury kaszubskiej]
Listy Bernarda Sychty 1937 – 1982, opracował A.Bukowski, Gdańsk – 1994
Literatura kaszubska, książka, twórca i biblioteka, Gdańsk – 2000 / Instytut Kaszubski; Red.J.Borzyszkowski. [Materiały z sesji, która odbyła sie w maju 1998 roku w Luzinie.]
Lorent , F. , Gramatyka pomorska, t. 1-3 ; Wrocław – 1958 – 1962
Lorentz F. , Teksty pomorskie (kaszubskie) ; Kraków – 1924
Lorentz F., Fischer A., Lehr – Spławiński, T, Kaszubi, kultura ludowa i język ; Toruń – 1934
Losy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, / pod red. Józefa Borzyszkowskiego/ Gdańsk 2000 / ZK-P , Instytut Kaszubski; Materiały z konferencji w Gdańsku z dnia 12 maja 2000 roku
Ludzie pomorskiego średniowiecza ; Gdańsk -1981 ; w: Pomorze Gdańskie 1981 / Nr 13
Ludzie Pomorza lat 1920 – 1939 , Gdańsk -1977 ; w: Pomorze Gdańskie 1977 / Nr 11

Ł

Łajming, Anna, Bajki ; Gdańsk – 1996
Łajming, Anna, Czerwone Róże ; 1990 / Kara Remusa
Łajming, Anna, Czterolistna koniczyna ; ZK – P – 1985
Łajming, Anna, Dzieciństwo ;Gdańsk – 1978 / (wyd. I ),Gdańsk -1997 / (wyd. II )
Łajming, Anna, Miód i mleko ; Gdańsk – 1971
Łajming, Anna, Gdzie jest Balbina ? ; ZK – P – 1974
Łajming, Anna, Młodość ; Gdańsk – 1980/(wyd. I ), Gdańsk – 1997 / (wyd.II )
Łajming, Anna, Mój Dom ;Gdańsk – 1986 / (wyd. I ), Gdańsk – 1997 / (wyd.II )
Łajming, Anna, Symbol szczęścia ; Gdańsk – 1973
Łajming, Anna, Szczescé: obrazek sceniczny ; Gdańsk – 1959
Łysk, Jerzy, Malëja kolibiónka ; 1996 / Rumina
Łysk, Jerzy, Mój Ogródk:wiérzte ; Puck – Gdańsk – 1988
Łysk, Jerzy, Sôl miłosc ; Wejherowo – 1994

M

Ma jesma od morza: poezja i proza kaszubska o morzu ; Gdańsk – 1961 / ZK – P; opr. L.Roppel
Machaliński, Zbigniew , Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej, Gdańsk – 1969
Majkowski Aleksander , w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, Warszawa 1984.
Majkowski, Aleksander , Historia Kaszubów ;Gdynia – 1938 / Stanica, Gdańsk – 1991 / ZK – P
Majkowski, Aleksander , Jak w Koscérznie koscelnégo obrelë, abo pięc kawalerów a jednô jedynô brutka. W osem spiewach; Gdańsk – 1899
Majkowski, Aleksander , Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914; Wejherowo – Pelplin – 2000 / Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej i Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej ” Bernardinum „; [Z rękopisu odczytał i opracował, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Linkner. Pierwsze wydanie pracy A.Majkowskiego – inicjujące „Bibliotekę Kaszubską”]
Majkowski, Aleksander ,Pielgrzymka wejherowska, 1992 Gdynia, Arkun
Majkowski, Aleksander , Pomorzanie ; w: „Kaszëbë” 1958, nr 6; 1970, nr 3; Gdańsk – 1973 / ZK – P; opr. D.Majkowska
Majkowski, Aleksander , Przewodnik po Szwajcarji Kaszubskiej, 1924 Warszawa, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Majkowski, Aleksander , Remus w Zwadze ; 1987 / ZK – P
Majkowski, Aleksander , Spiewe i frantówczi ; Poznań – 1905
Majkowski, Aleksander , Strachë i zrękovjinë: frantów w trzech aktach; Gdańsk – 1976 / ZK-P; opr. D.Majkowska
Majkowski, Aleksander
, Wiersze i frantówci ; Gdynia – 1957 / Wydawnictwo Morskie; [Poezja kaszubska (początek XX w.)/Zawiera Słowniczek; opr. L.Roppel]
Majkowski, Aleksander , Żëcé i przigodë Remusa/życie i przygody Remusa ; ./ / . Gdańsk – 1995 [wydanie z 1995 w jęz.: polskim i kaszubskim; Internet: http://monika.univ.gda.pl/~literat/remus/index.htm – w języku kaszubskim, pisownia jednak z lat 30-tych]
Majkowski, Aleksander , Życie i przygody Remusa ; Gdańsk – 1964 [wydanie polskojęzyczne w tłum. Lecha Bądkowskiego]
Malicki, Longin I.; Chaty kaszubskie we Wdzydzach Kiszewskich. Gdańsk 1959,
Malicki, Longin I.; Kaszubska ceramika ludowa z końca XIX wieku.”Kaszëbe”, 1961 nr 5 dod., s.I, ilustr.
Malicki, Longin I.; Jadłospis Kaszubów wdzyckich. „Kaszëbe”, 1961, nr 23, dod., s.II.
Malicki, Longin I.; Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego na tle zbiorów Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. „Polska Sztuka Ludowa”, 1962, nr 3
Malicki, Longin I. ; Sztuka ludowa Kaszub i Kociewia. Plecionkarstwo. Rogarstwo. Garncarstwo. Rzeźba. Gdańsk. 1967
Malicki, Longin I. ; Kaszubska Sztuka Ludowa w Muzeum Lęborskim. Litery, 1970, nr.8
Malicki, Longin I. ; Pożywienie rybne Kaszubów wdzyckich. Gdańsk 1972
Malicki, Longin I. ; Kociewska Sztuka Ludowa. Gdańsk 1973
Malicki, Longin I. ; Rok obrzędowy na Kaszubach. Gdańsk 1986
Małkowski,Kazimierz, Bedeker Gdyński ; 1995 / Polnord
Mamuszka, F. , Wejherowo i ziemia wejherowska ; 1969 / Gdańsk
Mamuszka, F. / Trojanowska, I. , Kościerzyna i ziemia kościerska ; 1972 / Gdańsk
Mamuszka, F. / Trojanowska, I. , W krainie kaszubskich jezior ; 1968 / Gdynia
Mantey, Franciszek (Franz) , O Historii Kaszubów/Prawda i świadectwo ; (wydanie z 1997 w jęz.: polskim , kaszubskim i niemieckim), 1964 / Wahrheit und Zeugnis. Westpreußische Beiträge zur Heimatgeschichte, 1997 / Instytut Pomorski; Przełozył na kaszubski Józef Borzyszkowski
Marszôłk Feliks (Feliks Marszałkowski), Czverc vjeku wod zjazdu Młodokaszebov ve Gdińsku ; 1937 / Kartuzy; w: Zrzesz kaszëbskô, V / 1937, Nr 11
Marszôłk Feliks (Feliks Marszałkowski), Dregji dzeń zjazdu Młodokaszebov ve Gdińsku, 1938 / Kartuzy; w: Zrzesz kaszëbskô, VII / 1938, Nr 2
Marszôłk Feliks (Feliks Marszałkowski), Nad czym radzili ; 1939 / Kartuzy; w: Zrzesz kaszëbskô, VIII / 1939, Nr 6 / 7
Miazgowski, Bronisław , Morze w literaturze polskiej ; 1964 / Gdynia
Milczewski, Zygmunt, Wejherowo i powiat morski wrzesień 1939 – maj 1945 ; 1996 / Rumina; Okres wojenny w powiecie morskim
Miotk, M, Swiętim turę starków: zbiérk leżnoscowëch kôzaniów ; 1991 / Gdańsk; opr. J.Treder
Modra struna, Antologia poezji kaszubskiej; 1973 / Gdańsk; Wstęp: J. Drzeżdżon
Modrawski, Jan , Geografia województwa gdańskiego ; 1996 / Gdańsk (wyd. II) / M.Różak
Mrozek, Zdzisław, Kaszubsko – pomorska dramaturgia w dwudziestoleciu międzywojennym ; 1970 / Bydgoszcz; w: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria B, Nr 4
Mrozek, Zdzisław, Pisarze ziemi pomorskiej w latach 1920 – 1970 ; 1973 / Warszawa – Poznań; w: Z badań nad twórczością literacką na Pomorzu w XX wieku
Mrozek, Zdzisław, Stowarzyszenia regionalne, czasopisma i ruch wydawniczy na Pomorzu po I i II wojnie światowej ; 1974 / Warszawa – Poznań; w: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria B, Nr 9
Muza, K.
, Mamota ; 1981 / Gdańsk – ZK – P; wybór B.Fac
Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne , Gdańsk 2005, Oficyna Czec, pod redakcją W. Witosławy Frankowskiej

N

Nagel, Alojzy , Astrë ; 1975 / ZK – P
Nagel, Alojzy , Cassubia fidelis: poezje ; 1971 / Gdańsk – Wejherowo
Nagel, Alojzy , Cë downy wzérnik ; 1979 / ZK – P
Nagel, Alojzy , Dzéwczę i krôsnięta ; 1988 / ZK – P; jak i po polsku Dziewczynka i krasnoludki 1988 / ZK – P
Nagel, Alojzy , Nënka Roda i ji dzôtczi ; 1977 / ZK – P
Nagel, Alojzy , Procem nocë ; 1970 / Gdańsk / ZK – P
Nagel, Alojzy , Szadi Władi ; 1983 / ZK – P
Necel Augustyn, Rewianie / Oficyna Czec.
Netzel Jan , Tak bylo…wspomnienia rybaka; 2000 / Gdańsk – Oficyna Czec; Wspomnienia urodzonego w Chłapowie rybaka kaszubskiego
Neureiter, Ferdinand , Historia Literatury kaszubskiej. Próba zarysu ; 1982 / Gdańsk
Neureiter, Ferdinand , Antologia literatury kaszubskiej ; 1973 /München, ./ Gdańsk
Nitsch, Kazimierz, Dodatek do pracy : Gwara luzińska ; 1904 / Kraków; w: Materiały i Prace Komisyi językowej Akademii Umiejętności w Krakowie , tom III
Nitsch, Kazimierz, Studya kaszubskie: Gwara luzińska ; 1904 / Kraków; w: Materiały i Prace Komisyi językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, tom I

O

Obracht – Prondzyński, Cezary , Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu ; 1999 / Gdansk – Instytut Kaszubski;
Obracht – Prondzyński, Cezary , Pomorze – Kaszuby. Informator ; 1996 / Gdańsk
Obracht – Prondzyński, Cezary, Jan Karnowski ( 1886 – 1939 ). Pisarz, polityk i kaszubsko – pomorski działacz regionalny ; 1999 / Gdańsk – Instytut Kaszubski; Monografia poświęcona jednemu z współtwórców ruchu młodokaszubskiego
Obracht – Prondzyński, Cezary, Ku samorządnemu Pomorzu, Gdańsk 2002 [ Historia samorządu na Pomorzu, dyskusje wokół reformy terytorialnej, współpracy regionalnej, charakterystyka województwa pomorskiego, rola ZK-P na regionalnej scenie politycznej ]
Obracht – Prondzyński, Cezary , W kręgu problematyki kaszubsko – pomorskiej (Studia i szkice) ; 2003 / Gdańsk – Wejherowo [ Zbiór tekstów podejmujących różnorodną, współczesną problematykę kaszubską ]
Opowieść o trwaniu Kaszub ; 1985 / Gdańsk
Osowicka Regina, Bedeker wejherowski; 2002 / Gdańsk
Ostrowska, Róża / Trojanowska Izabella , Bedeker kaszubski ; Gdynia – 1962 / (wyd.I), Gdańsk – 1974 / (wyd. II), Gdańsk 1978 / Wydawnictwo Morskie

P

Parczewski Alfons , Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej ; 1896 / Poznań
Patock J. , Kopa szętopórk ; 1936 / Gdynia
Pelpliński Antoni , Niech szëmi las ; 1973 / ZK – P
Pelpliński Antoni , Kaszëbë wołają nas: kaszëbsczié piesniczczi ; 1988 / Gdańsk – ZK – P
Pepliński Wiktor , Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920 – 1939 ; 1987 / Gdańsk
Pepliński Wiktor , Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego; 2002 / Gdańsk – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze]
Pestka Stanisław , I cóż dalej Kopciuszku? ; 1959 / Gdańsk; w: Kaszëbë, III / 1959, Nr 14 (45)
Pestka Stanisław , (Jan Zbrzyca), Południca ; 1976 / Gdańsk / ZK – P
Pestka Stanisław , Stan i perspektywy pamiętnikarstwa na Pomorzu ; 1972 / Wdzydze – ZK – P
Pestka Stanisław , (Jan Zbrzyca), W kręgu kaszubskiego kadyceusza ; 1983 / ZK – P
Pestka Stanisław , (Jan Zbrzyca), Wizrë ë duchë ; 1986 / Gdańsk / ZK – P
Perszon Jan , Jastrë na Helu ; 1994 / Urząd Miasta i Gminy Jastarnia; [ Wielkanoc na Helu ]
Piéper Michôł , Wanoga pò mëslach ; 2002 / Banino – Rëmiô ; [ Wiersze urodzonego w 1973 roku w Wejherowie poety, wydane w jęyzku kaszubskim ]
Piepka Jan (Staszków Jan) , Choróbsko ; Gdańsk 1968 / ZK – P [komedia]
Piepka Jan (Staszków Jan) , Kamiszczi ; 1983 / Gdańsk – ZK – P
Piepka Jan (Staszków Jan) , Moja kotka – mój kot ; Gdańsk 1983 / ZK – P
Piepka Jan (Staszków Jan) , Spiewa i lza, Gdańsk 2002 [ Wydany pośmiertnie, zbiór wierszy poety kaszubskiego. Wszystkie zamieszczone utwory zostały napisane są w gwarze belackiej języka kaszubskiego.]
Piepka Jan (Staszków Jan), Cień słońca, Warszawa 1984
Piepka Jan (Staszków Jan), Cisza, Warszawa 1970
Piepka Jan (Staszków Jan), Czułość słowa, Gdańsk 1980
Piepka Jan (Staszków Jan), Dzierzby w głogach, Warszawa 1968
Piepka Jan (Staszków Jan), Hanesk, Warszawa 1957
Piepka Jan (Staszków Jan), Komu przypisano miłość…, Gdańsk 1976
Piepka Jan (Staszków Jan), Naszé stronë: wybór wierszy i opowiadań kaszubskich, Warszawa 1955
Piepka Jan (Staszków Jan), Purtkowe stegny: opowiadania, Warszawa 1956
Piepka Jan (Staszków Jan), Stojedna chwilka, Gdynia 1961
Piepka Jan (Staszków Jan), Szumiące wrzosy, Gdańsk 1972
Piepka Jan (Staszków Jan), Torbus i reszta zgrai, Warszawa 1978
Piepka Jan (Staszków Jan), Wieża z domem, Warszawa 1974
Pieśni kaszubskie , (w jęz.: polskim i kaszubskim) ; 1993 / Gdańsk; 100 opracowań 37 pieśni kaszubskich, wybrał i opracował Szablewski, Zbigniew
Pioch Danuta , „Kaszëbë – Zemia i Lëdze”; 2001 / Gdańsk; [ Podręcznik języka kaszubskioego z ćwiczeniami ]
Piotrkowski J. , Składnia słowińska wobec wpływów języka niemieckiego, 1981 / Wrocław
Pniewski Władysław , Morze polskie i Pomorze w pieśni ; 1931 / Gdańsk; w: Kurier Bałtycki, II / 1938, Nr 30
Pniewski Władysław , Nowe dramaty kaszubskie ; 1938 / Gdynia
Pniewski Władysław , O słownictwie i słownikach kaszubsko-pomorskich, 1939 / Gdańsk; w:Rocznik Gdański, XII 1938
Pobłocki Gustaw , Słownik kaszubski z dodatkiem idiomów chełmińskich i kociewskich ; 1893 / Kraków
Pod zaborem pruskim ; 1973 / Gdańsk; w: Pomorze Gdańskie 1973 / Nr 8
Poezja rodnej mowy ; 1985 / Gdańsk; wstęp i opr. J.Samp
Polacy, Niemcy i Kaszubi. życie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich około 1900 ; 1999 / Kassel / Wyd. Braci Grimm w Kassel oraz Instytut Herdera w Marburgu; [Książka towyrzysząca wystawie fotograficznej, ze zbiorów A. Treichla w Instytucie Herdera. Wydanie polskie rozszerzono o tekst J. Borzyszkowskiego ” Kaszubi dawniej a dziś „]
Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów / Kaschubisch-pommersche Heimat ; 2000 / ZKP, Instytut Kaszubski, Ostsee-Akademie; [Prace niemieckich jak i polskich badaczy dotyczace Pomorza i Kaszub. Ciekawa prace poprzez różne punkty widzenia tego samego tematu.]
Pomorze w dziejach Polski ; 1991 / Gdańsk; w: Pomorze Gdańskie 1991 / Nr 19
Popowska Hanna , Czyżby najdawniejszy zabytek kaszubski? ; 1957 / Kraków; w: Język Polski, Kraków, XXXVII / 1957, Nr 5
Popowska-Taborska Hanna , Kaszubszczyzna. Zarys dziejów ; 1980 / Warszawa
Popowska-Taborska Hanna , Centralne zagadnienia wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę >- i oraz i,y,u, >- ë, 1961 / Wrocław
Popowska-Taborska Hanna , Kaszubszczyzna w pracach Jana Baudoina de Courtenay, 1989 / Warszawa; w: J.Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa
Popowska-Taborska Hanna , Przysięgi słowińskie z Wierzchocina ; 1961 / Wrocław-Warszawa-Kraków; w: Słowińcy, ich język i folklor
Popowska-Taborska Hanna , Rosyjsko-kaszubski słownik Floriana Ceynowy widziany oczami językoznawcy, 2001 / Wejherowo; w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”
Popowska-Taborska Hanna , Szkice z kaszubszczyzny, Leksyka, Zabytki, Kontakty językowe, 1998/Gdańsk; 47 artykułów z lat 1986-97, poświęconych kaszubskiej leksyce.
Popowska-Taborska Hanna , Uwagi o języku Perykop smołdzińskich ; 1968 / Kraków; w: Język Polski, Kraków, XLVIII / 1968, Nr 1 (dotyczy Słowińców)
Popowska-Taborska Hanna / Boryś Wiesław , Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (Tom I-IV) ; 1994 – 2002/ Warszawa – SOW ( Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy ) , PAN
Popowska-Taborska Hanna / Boryś Wiesław , Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, 1996 / SOW – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , Warszawa [ Nr. 15 serii „Język na pograniczach” ]
Postek H. , Konstrukcje syntetyczne i analityczne w powieści Aleksandra Majkowskiego „Żëcë i przigòdë Remùsa” , w: Zeszyty Naukowe UG. Prace Językoznawcze nr 13, str. 75 – 78.
Powiat Wejherowski na dawnych pocztówkach, Wejrowsczi pòwiôt na stôrëch kôrtach; 2001 / Gdańsk; Zebrał i opracował T.Żmuda-Trzebiatowski / Wstęp E.Szcześniak
Prëczkòwscë Elżbiéta i Eugeniusz, Mësla dzecka; 2001 / Banino; [ Antologia wierszy kaszubskich dla dzieci i młodzieży ]
Prëczkòwsczi Eugeniusz , Na jimiã Bòsczé; 2000 / Gduńsk; [ Poezja w języku kaszubskim ]
Przała T. , Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego ; 1988 / Gdańsk
Pro memoria. Józef Bruski (1908-1974) i Robaczkowo , red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2003 / Instytut Kaszubski [O gawędziarzu, pisarzu i działaczu kaszubskim z Gochów. Mieci m.in. jego utwory, dokumenty osobiste, artykuły]
Pro Memoria. Róża Ostrowska (1926-1975) , Gdańsk – Wejherowo 2003 [Drobne formy literackie R.Ostrowskiej, wspomnienia przyjaciół, w tym teksty I.Trojanowskiej, M.Kowalewskiej, L.Bądkowskiego, Z.Szymańskiego, W.Woroszylskiego]
Puzdrowski Edmund , Czy literatura kaszubska jest anachroniczna ; 1973 / Gdańsk; w: Litery, XII / 1973, Nr 11
Puzdrowski Edmund , Modra struna ; 1977 / Gdańsk; w: Czas, III / 1977, Nr 15
Puzdrowski Edmund , Uwagi o współczesności literatury kaszubsko – pomorskiej ; 1973 / Wdzydze

R

Ramułt, Stefan , Podania i opowieści ludu kaszubskiego ; 1983 / Kraków
Ramułt, Stefan , Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego ; 1893 / Kraków
Ramułt, Stefan , Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego cz II; Kraków 1993. Opracowała i wstępem opatrzyła H.Horodyska.
Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno – polityczna . Materiały z sesji naukowej pod red. M.Latoszka ; 1993 / Gdańsk
Reszka, Benedykt, Czas zła; 2001 / Gdańsk – Oficyna Czec; „Sowieckie bezprawie na kaszubskich Gochach”
Rocławski B .Indeks a terago do Słownika gear kaszubskich Bernarda Sychty; Wrocław 1991
Rodnô zemia : zbiór pieśni kaszubskich Jana Trepczyka, w oprac. Juliusza Mowińskiego na 2, 3 i 4 głosy a cappella i z fortepianem, Gdańsk 1974
Rogaczewski, F. , Wśród Słowińców. Pamiętnik nauczyciela. ; 1975 / Gdańsk
Rompski, Jan , Jô chcę na swiat : komédia w trzech aktach; 1987 / Gdańsk – ZK – P
Rompski, Jan , Najô literaturë vojennô ; 1945 / Wejherowo; w: Chëcz, I / 1945, Nr 1
Rompski, Jan , O literaturze kaszubskiej ; 1946 / Wejherowo; w: Zrzesz kaszëbskô, IX / 1946, Nr 6
Rompski, Jan , Pomión zwonów ; 1970 / ZK – P
Rompski, Jan , Wiérzte ; 1980 / Gdańsk / ZK – P; opr. E.Puzdrowski
Roppel, Leon , Dykteryjki i historyjki z Kaszub ; 1977 / Gdańsk
Roppel, Leon , Florian Ceynowa ; 1964 / ZK – P
Roppel, Leon , Izydor i Teodora Gulgowscy i ich dzieło we Wdzydzach ; 1975 / ZK – P
Roppel, Leon , Karnowski, Heyke, Majkowski jako przedstawiciele regionalnego teatru kaszubskiego ; 1947 / Gdańsk; w: Rejsy, 1947 / Nr 3
Roppel, Leon , Krótki rys literatury kaszubskiej do 1939 roku ; 1967 / Gdańsk; w: Pomorze Gdańskie 1967 / Nr 4
Roppel, Leon , Nazwy terenowe słowińskiej wsi Kluki na podstawie mapy F. Pallasa z 1926 r., RG XXI 1962
Roppel, Leon , Trzej regionaliści kaszubsko – kociewscy. 1.Franciszek Szornak, 2. Jan Patock, 3.Wicek Rogala ; 1959 / Warszawa; w: Literatura Ludowa, III / 1959, Nr 1/2
Roppel, Leon , Z księgi mądrości morzan. 13 centurii ,przysłów i powiedzonek kaszubskich o morzu. ; 1965 / ZK – P
Roppel, Leon , Z pieśnia do ciebie jidzeme mateńko ; 1988 / Gdańsk / ZK – P
Roppel, Leon , Ze stosunków kulturalnych łużycko – kaszubskich ; 1966 / Bautzen; w: Letopis Instituta za Serbski Ludospyt w Budysinje, Rjad A – rec a literatura, c 13 / 1
Roppel, Leon , Zwycięstwo pieśni. O Lubomirze Szopińskim ; 1970 , 1976 / ZK – P
Roppel, Leon / Piepka, Jan , Nasze stronë: wybór wierszy i opowiadań kaszubskich ; 1955 / Warszawa
Rudnicki, Mikołaj , Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego ; 1913 / Kraków; w: Materiały i Prace Komisjii językowej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tom VI
Rybicki Hieronim , Nazywano ich Słowińcami ; 1995 / Słupsk
Rybicki Hieronim , Nazywano ich Słowińcami. Część druga: wybór źródeł ; 2003 / Gdańsk – Wejherowo [Ponad 50 dokumentów archiwalnych – od zakończenia wojny do połowy lat 70-tych.]
Rybicki Hieronim , Badania regionalne nad ludnością kaszubską dawnego pogranicza kaszubskiego polsko-niemieckiego „Studia Zachodnie”, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra/1992
Rybicki Hieronim , Cykl pięciu artykułów pod tytułem Kaszubi, „Pobrzeże” nr 7/59, 8/60, 9/61,10/62, 12/64, Koszalin 1987
Rybicki Hieronim , Czego nie starła nawałnica „Pobrzeże” nr 12/64, Koszalin 1987
Rybicki Hieronim , Kluki. Zarys Dziejów, Słupsk 1998, wznowione 2003
Rybicki Hieronim , Liczba i rozmieszczenie polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim po zakończeniu II wojny światowej, „Przegląd Zachodnio-Pomorski”, 1967, z. 3
Rybicki Hieronim , Polska granica na Pomorzu w 60 lat niepodległości Polski, Informator, Koszalin/1978
Rybicki Hieronim , Polska ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich i Północnych w kontekście Osadnictwa polskiego 1945-1950, „Słupskie Studia Historyczne” nr 3, 1993
Rybicki Hieronim , Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk/1998
Rybicki Hieronim , Powrót zachodniej kaszubszczyzny do Polski, „Koszalińskie Studia i Materiały”,1984, nr 3-4
Rybicki Hieronim , Problem ludności kaszubskiej nad jeziorami Gardno-Łebsko po II wojnie Światowej, „Studia Kaszubsko-Słowińskie”, III Konferencja Słowińska, red. Józef Borzyszkowski, Łeba-Gdańsk, 1995
Rybicki Hieronim , Rozważania o historii najnowszej Pomorza Zachodniego rozdział Problem Słowiński, 1982
Rybicki Hieronim , Sytuacja ludnościowa gmin nad jeziorami Gardno i Łebsko w świetle pierwszego powojennego spisu ludności w 1946 r. opublikowany w: V Konferencja Słowińsko-Kaszubska red. Wojciech Łysiak, Poznań 1999 r., s. 155-161
Rybicki Hieronim , Udział Polskiego Związku Zachodniego i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w polonizacji potomków ludności kaszubskiej nad jeziorami Łebsko i Gardno IV Konferencja Kaszubsko-Słowińska pod red. Hieronima Rybickiego, Słupsk/1996
Rybicki Hieronim , 1918 – niespełnione nadzieje, „Pobrzeże” Koszalin 1987, nr 11/27
Rybicki Hieronim , Weryfikacja polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim 1945-1950, „Rocznik Koszaliński”, t. 3, 1967
Rybicki Hieronim , Z badań nad problematyką słowińską po 1945 r. w: „Badania kaszuboznawcze w XX wieku” pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, Gdańsk 2001 r., s.222-229

S

Samp Jerzy , Bedeker Gdański ; 1997 / Polnord
Samp Jerzy
, Motywy skandynawskie w tradycji, kulturze i piśmiennictwie kaszubsko – pomorskim ; 1988 / Gdańsk
Schodzińska Joanna, Francziszek Sędzicki (1882-1957), działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski. Gdańsk-Wejherowo 2003 [Bibliografia historyczna działacza, regionalisty i poety kaszubskiego – przeplatana utworami F.Sędzickiego w językach kaszubskim i polskim]
Selin, M., Niech wiatr niese piesń ; 1996 / Gdynia
Sędzicki Francziszek , Baśnie kaszubskie ; 1957 / Warszawa, 1979, 1982 / ZK – P
Sędzicki Francziszek , Jestem Kaszubą ; 1956 / Warszawa; opr. L.Roppel
Skwiercz Roman, Nié kòżdą dzurã je letkò zasytopac; Gdańsk 2003 [Zbiór felietonówo „Remùsa” – ks. Romana Skwiercza – opublikowanych w „Pomeranii”, w latach 2000 – 2002]
Skwiercz Roman, Trzôsk ; Gduńsk-Pùck 1993 [Skromny zbiór 'gadek’ ks.Romana Skwiercza]
Słownik bibliograficzny Pomorza Nadwiślańskiego ; 1992 ( t.I ), 1994 ( t. II ) / Gdańsk
Słowińska wieś Kluki, Biblioteka Słupska, Tom II , 1958 / Poznań
Społeczność zrzeszona 1956 – 1971 ; 1971 / Gdańsk
Stachurski J., Té pokazëją na mnie ; 1980 / Gdańsk; wybór B.Fac
Staszków Jan => Piepka Jan
Stelmachowska Bożena, Słowińcy i ich kultura, Biblioteka Słupska Tom 11, 1963 / Poznań-Słupsk
Struck Ryszard, Bedeker jastarnicki ; 2000 / Gdynia – Region
Studia Kaszubsko-Słowinskie ; Łeba – 1992 [Materiały z II Konferencji Słowińskiej / Łeba 11-13.05.1992]
Suita kaszubska. Reportaże o ziemi i ludziach ; 1982 / Gdańsk
Swiąti dzél dësze; Antologia kaszubskiej poezji religijnej ; 1981 / Pelplin; opr. J.Walkusz i E.Puzdrowski
Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu ; 1993 / ZK – P i Wydawnictwo Diecezjalne w Pelplinie; Nowy Testament po kaszubsku- tłumaczenie Eugeniusza Gołąbka
Sychta Bernard, Bùdzta spiącëch; 1939 / Wejherowo
Sychta Bernard, Gwiôzdka ze Gduńska ; 1988 / Gdańsk / ZK – P
Sychta, Bernard, Hanka sã żeni; 1937 / Wejherowo
Sychta, Bernard, Ostatniô gwiôzdka Mestwina ; 1985 / Gdańsk / ZK – P
Sychta, Bernard, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Tom I-VI ; 1967 – 1976 / Wrocław – Warszawa – Kraków
Sychta, Bernard, Spiącé uejskue ; 1937 / Wejherowo
Synak, Brunon , Kaszubska tożsamość-ciągłość i zmiana; 1998 / Gdańsk
Szałaśna, Krystyna ; Obrzędowe atrybuty „gwiazdek ” kaszubskich, Gdańskie studia muzealne, IGdańsk 1976
Szałaśna, Krystyna ; Sztuka Ludowa Kaszub, Ziemia Gdańska. Biuletyn metodyczny nr 153 – 154, Gdańsk
Szałaśna, Krystyna ; Apolinary Pastwa, folder wydany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku
Szałaśna, Krystyna ;Sztuka Ludowa Kaszubów, praca zbiorowa. Rekwizyty obrzędowe, str.71 Bydgoszcz 1995
Szczesiak, Edmund, Barwy Kaszub ; 1990 / Oficyna Czec; Rozmowy z G.Labudą,E.Berezą, Jerzym Tredrem, H. Hinzem, A.Stryszakiem, F.Marszałkowskim
Szczesiak, Edmund, Wyspa jak marzenie ; 1996 / Oficyna Czec
Szczesiak, Edmund, Mała odyseja/śladami Remusa ; 1996 / Oficyna Czec
Szefka, Paweł, Narzędzia i instrumenty muzyczne z kaszub i kociewia ; 1982 / Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej
Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i terazniejszość ; 1995 / Bydgoszcz; pod red. W. Szkulmowskiej
Szukalski, Jerzy , Krajobrazy Kaszubskie – Informator ekologiczny ; 1994 / Arkanum
Szukalski, Jerzy , Na Kaszubach ; 1995 / Warszawa
Szukalski, Jerzy , Na Pojezierzu Kaszubskim ; 1976 / Warszawa
Szulist, Władysław , Kaszubi Kanadyjscy (Okres pionierski i dzień dzisiejszy) ; 1992 / Arkun
Szultka, Z., Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów ; 1992 / Gdańsk
Szymańska, B., Zdebło na swiat cësnãté ; 1996 / Gdynia – Wejherowo

Ś

Śląski, Kazimierz, Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym ; 1954 / Poznań
Śliziński, Jerzy, Ze stosunków literackich czesko – kaszubskich ; 1958 / Gdańsk
Śliziński, Jerzy, Z kaszubskiej i słowińskiej literatury ludowej ; 1965 / Wrocław; w: Lud, tom XLIX / 1965

T

Telega Stanisław , Odkrycie Bałtyku w literaturze ; 1970 / Poznań
Topolińska, Zuzanna, Aktualny zasięg zwartego obszaru dialektów kaszubskich ; 1956 / 1957 / Gdańsk; [w: Rocznik Gdański XV / XVI]
Topolińska, Zuzanna , Teksty gwarowe centralnokaszubskie z komentarzem fonologicznym; 1967 / Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – VII, str.: 87- 125
Topolińska, Zuzanna , Teksty gwarowe południowokaszubskie z komentarzem fonologicznym; 1966 / Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – VI, str.: 115 – 141
Topolińska, Zuzanna , Teksty gwarowe północnokaszubskie z komentarzem fonologicznym; 1969 / Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – VIII, str.: 67 – 93
Treder, Jerzy , Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym); 1989 / Wejherowo [ Słownik kaszubskich frazeologizmów na tle porównawczym ]
Treder, Jerzy , Frazeologia w Słowniku Bernarda Sychty, w: Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze nr 9, 1983 / Gdańsk , str. 131 – 168
Treder, Jerzy , Kaszubi,wierzenia i twórczość ; 2000 / Oficyna Czec; Ze „Slownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” – Sychty
Treder, Jerzy, Kontakty naukowe Floriana Ceynowy z Rosjanami, 2001 / Wejherowo; [w :Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”]
Treder, Jerzy , Wiedza F.Ceynowy o kaszubszczyźnie w świetle Mójich spóstrzeżenj…, 2001 / Wejherowo; [w:Biblioteka Kaszubska „Słownik kaszubski F.Ceynowy”]
Treder, Jerzy , Ze studiów nad frazeologią kaszubską (na tle porównawczym), 1986 / Gdańsk
Trepczyk, Jan , Lecë choranko. Pieśni kaszubskie ; 1997 / Wejherowo; Zbiór pieśni kaszubskich
Trepczyk, Jan , Moja chëcz (pieśni) ; 1978 / ZK – P
Trepczyk, Jan , Moja stegna ; 1970 / Gdańsk / ZK – P; opr. W.Kiedrowski
Trepczyk, Jan , Odecknienié ; 1977 / Gdańsk / ZK – P
Trepczyk, Jan , Rodnô zemia (pieśni) ; 1974 / ZK – P, Zbiór pieśni kaszubskich Jana Trepczyka w opracowaniu Juliusza Mowińskiego
Trepczyk, Jan , Słownik polsko-kaszubski tom I i II ; 1994 / ZK – P; [ Wydany po śmierci autora ]
Trepczyk, Jan , Ukłôdk dlô dzôtk ; 1975 / ZK – P
Trepczyk, Jan , 18 pieśni ; 1959 / ZK – P
Trepczyk, Jan , 6 pieśni ; 1959 / ZK – P
Treppa, Zbigniew / Rekowski, Mirosław, Wejherowo i Kalwaria Wejherowska ; 1993 / Wejherowo; Album fotograficzny o Wejherowie
Trojanowska Izabella / Róża Ostrowska , Bedeker kaszubski , Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1962 (wznowienie 1974)
Trojanowska Izabella , Pojezierze kaszubskie, 1964|
Trojanowska Izabella / Franciszek Mamuszka , W kręgy kaszubskich jezior, 1968
Trojanowska Izabella , Kościerzyna i ziemia kościerska, 1972
Trojanowska Izabella , Order róży wiatrów, 1974
Trojanowska Izabella , Kościerzyna i okolice, 1985
Trojanowska Izabella , Szwajcaria kaszubska , Warszawa 1987, Wydawnictwo Sport i Turystyka 1987, ISBN 83-217-2626-6 , (II. wydanie Polnord, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 1994, ISBN 83-86181-05-2) Pzewodnik
Trzecie spotkanie twórców literatury Kaszubsko – pomorskiej, Materiały ; 1974 / Gdańsk
Tuczyński, Jan, Od Gopła do Bałtyku ; 1966 / Gdynia

U

Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle. (Materiałë dlô szkólnëch); 2001 / Gduńsk; Programy, rozkłady, konspekty
i scenariusze do nauki języka kaszubskiego w szkole. Opracowali: W.Czedrowska, D.Pioch, J.Treder

W

Wadowski, Jerzy , Morze i Pomorze, książki, czasopisma, filmy ; Warszawa 1964
Walkusz , Jan , Jantarowi pôcerz ; Gdynia 1991
Walkusz , Jan , Kańta nôdzejë ; 1981 / ZK – P
Walkusz , Jan , Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta; Gdańsk 1997
Więckowiak, J. , Kalwaria Wejherowska. Dzieje, sztuka i architektura ; Wejherowo 1982
Włodek, Ludwig, Parę słów o literaturze kaszubskiej ; 1908 / Warszawa; w: Tygodnik Ilustrowany, 1908 / Nr 53
Wosiak-Śliwa, Róza , Germanizmy składniowe w prozie północnokaszubskich pisarzy, Jana Bilota i Alojzego Budzisza; w: Rocznik Gdański nr 55, 1996, z. 2, str 135 – 173
Wosiak-Śliwa, Róza , Uwagi o składni w utworach północnokaszubskich pisarzy, Jana Bilota i Alojzego Budzisza; w: Rocznik Gdański nr 56, 1996, z. 2, str 103 – 115
Wosiak-Śliwa, Róza / Marek Cybulski , Kaszubski język Literacki; 1992 / Graf
Wosiak-Śliwa, Róza / Marek Cybulski , Ùczimë sã pò kaszëbskù ; Gdańsk – 2001 / Oficyna Czec i ZK-P
Wybór współczesnej poezji kaszubskiej ; Gdańsk 1967 / ZK – P; [opr. L.Roppel]
Wystawa prasy kaszubsko – pomorskiej (16.11 – 27.11 1964), katalog ; Wejherowo 1964

Z

Zaklęta Stegna; 1985 / Gdańsk – ZK – P; Bajki kaszubskie, opracował i zebrał J. Samp
Zasady pisowni kaszubskiej ; 1975 / Gdańsk; opr. J.Treder i E.Breza
Zbrzyca Jan => Pestka Stanisław
Ziemia wejherowska ; 1980 / Gdańsk
Zieniukowa J. , Kategoria męskoosobowości w dialektach kaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, XII 1972, str. 85 – 96

Ż

Żakiewicz Z. , Czy Kaszuby są kresami? ; 1987 / Wdzydze
Żmuda – Trzebiatowska R. , Òdłóczi ; 1997 / Gdynia
Żmuda – Trzebiatowski Tomasz , Kalwaria Wejherowska; Wyd. T&T, 2002; [ Album – przewodnik po najstarszej kaszubskiej kalwarii w Wejherowie, wydany został z okazji kolejnej wizyty Jana Pawła II w Polsce.]
Żuroch – Piechowski Tomasz , Studium z dziejów kaszubskiej rodziny Piechowskich ; 2000 / Gdańsk; w: Acta Cassubiana Tom II / Gdańsk / 2000
Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku ; 2002 / Gdańsk – Insytut Kaszubski/Instytut im. Herdera w Marburgu; [Materiały pokonferencyjne pod redakcją J.Borzyszkowskiego.]
Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego ; 1997 / Wejherowo; Materiały z konferencji naukowej w Wejherowie (4 X 1996); pod red. J.Borzyszkowskiego
Życie dawnych Pomorzan , Poznań-Bytów – 2001; [Materiały z konferencji „Życie dawnych Pomorzan”, która odbyła się październiku 2000 roku w Bytowie.]