Data w języku kaszubskim na stronach PHP

Tagi:

Chcąc uzyskać na stronach internetowych datę (serwery z poparciem php) w języku kaszubskim, proszę wkleić poniższy kod w dowolne miesce strony:

<?php
$dzen = date(’d’);
$miesac = date(’n’);
$rok = date(’Y’);
$miesace = array(1 => 'stëcznika’, 'gromicznika’, 'strumiannika’, 'łżëkwiata’, 'maja’, 'czerwińca, 'lëpińca’, 'zélnika’, 'séwnika’, 'rujana’, 'lëstopadnika’, 'gòdnika’); echo(„$dzen ” . $miesace[$miesac] . ” $rok”);
?>

Jeśli wyświetlą się wam „krzaczi” zamiast kaszubskich liter, proszę wkleić alternatywną wersję:

<?php

$dzen = date(’d’);
$miesac = date(’n’);
$rok = date(’Y’);

$miesace = array(1 => 'st&#235;cznika’, 'gromicznika’, 'strumiannika’, '&#322;&#380;&#235;kwi&#244;ta’, 'm&#244;ja’, 'czerwi&#324;ca’, 'l&#235;pi&#324;ca’, 'z&#233;lnika’, 's&#233;wnika’, 'rujana’, 'l&#235;stopadnika’, 'g&#242;dnika’);

echo(„$dzen ” . $miesace[$miesac] . ” $rok”);

?>

Jest to napewno prosta pomoc, ale chyba też przydatna.

Marek Kwidziński