Data w języku kaszubskim na stronach PHP

Tagi:

Chcąc uzyskać na stronach internetowych datę (serwery z poparciem php) w języku kaszubskim, proszę wkleić poniższy kod w dowolne miesce strony:

<?php
$dzen = date(‚d’);
$miesac = date(‚n’);
$rok = date(‚Y’);
$miesace = array(1 => ‚stëcznika’, ‚gromicznika’, ‚strumiannika’, ‚łżëkwiata’, ‚maja’, ‚czerwińca, ‚lëpińca’, ‚zélnika’, ‚séwnika’, ‚rujana’, ‚lëstopadnika’, ‚gòdnika’); echo(„$dzen ” . $miesace[$miesac] . ” $rok”);
?>

Jeśli wyświetlą się wam „krzaczi” zamiast kaszubskich liter, proszę wkleić alternatywną wersję:

<?php

$dzen = date(‚d’);
$miesac = date(‚n’);
$rok = date(‚Y’);

$miesace = array(1 => ‚st&#235;cznika’, ‚gromicznika’, ‚strumiannika’, ‚&#322;&#380;&#235;kwi&#244;ta’, ‚m&#244;ja’, ‚czerwi&#324;ca’, ‚l&#235;pi&#324;ca’, ‚z&#233;lnika’, ‚s&#233;wnika’, ‚rujana’, ‚l&#235;stopadnika’, ‚g&#242;dnika’);

echo(„$dzen ” . $miesace[$miesac] . ” $rok”);

?>

Jest to napewno prosta pomoc, ale chyba też przydatna.

Marek Kwidziński