Zestaw kaszubskich układów klawiatury dla sytemu operacyjnego Windows

Tagi: , ,

Uwaga: Ze względu na brak kompatybilności wsześniej na tych stronach umieszczonych zestawów klawiatur z Windows Vitsa i Windows 7, których autorem był Piotr Formella, przygotowałem w 2007 roku nowe zestawy – możecie je pobrać niżej. Są one kompatybilne począwszy od  wersji Windows 2000 do Windows 10.
Dziękuję serdecznie Piotrowi za wcześniej nadesłany materiał!

I. Do pobrania

 1. Układ kaszubski programisty (czytaj niżej w II.1)
 2. Zestaw obu układów wraz z pomocą w ich instalacji
  1. pl+csb.zip
  2. samorozpakowujący się plik .exe

II. Zwięzłe omówienie układów klawiatury

1. Kaszëbsczi programistë (Kaszubski programisty) – umożliwia pisanie wyłącznie po kaszubsku (katalog csb)

kaszebsko_klawiatura.png

2. Położenie kaszubskich szczególnych liter zgodne z logiką polskiej klawiatury programisty
– zawsze na podstawowej literze
– przy dwóch literach opartych na jednej podstawowej: zawsze w jednym rzędzie i druga na prawo od podstawowej (analogicznie do polskiego ułożenia liter ż i ź)
– przy trzech literach opartych na jednej podstawowej: zawsze w jednym rzędzie, jedna z prawej strony, druga z lewej od podstawowej litery

Uwaga: Chcąc używać polskiej i kaszubskiej klawiatury należy przełączać układy, klikając na umieszczony w prawym dolnym roku wskaźnik układu klawiatury, lub korzystając ze skrótów klawiatury.
3. Polsko-kaszubski programisty – umożliwia pisanie po polsku i kaszubsku (katalog pl+csb)
polsko_kaszubska_klawiatura.png
Położenie kaszubskich szczególnych liter jest w tym układzie zależne od już obecnego położenia polskich znaków narodowych.
Kaszusbkie znaki szczególne znalazły się:
– tam gdzie było to możliwe na literze podstawowej. Wyjątek: é – klawiasz e zajęty przez ę.
– zawsze w pobliżu litery podstawowej i o ile to możliwe w jednym z nią rzędzie. Wyjątek: ã – klawisz s zajęty przez ś.
Różnica w stosunku do polskiego układu klawiatury dla sytemu Windows (po wprowadzeniu przez Microsoft na miejscu klawisza u znaku €): położenie znaku – przesunięty został na klawisz y co umożliwiło umieszczenie kaszubskiej litery ù na miejscu klawiasza u. Ustawienie to jest zgodne z wprowadzaniem kaszubskich znaków zastosowanych w dla systemu DOS.

Uwaga: Układ umożliwia pisanie w dwóch językach bez konieczności przełączania układu klawiatury

III. Instalacja układów

1. Proszę otworzyć wybrany katalog z klawiaturą którą chcecie zaisntalować (csb lub pl+csb) i kliknąć w nim na setup.exe
Uwaga:
Możecie zainstalować oba układy, nie będą one kolidowały ze sobą

2. Po wykonaniu tej czynności proszę uruchomić program instalacyjny, który po krótkim czasie zainstaluje odpowiedni dla waszego systemu operacyjnego układ. Instalacja zakończy się potwierdzeniem pomyślnego jej przebiegu.

Uwaga: Proszę się nie niepokoić chwilową “przerwą” w instalacji – to normalne, instalator musi rozpoznać system.

IV. Aktywacja klawiatury

Przechodząc do ustawień Regionalncyh możecie wybrać i dodać wcześniej zainstalowany/zainstalowane układ/układy.
Uwaga: O ile nie znajdziecie kaszubskich układów klawiatury na niżej opisanej liście, proszę zrestartować komputer.

Windows 2000

 • Start > Ustawienia > Panel Sterowania > Klawiatura
 • Teraz kliknij na Ustawienia regionalne
 • w Ustawienia regionalne na Dodaj…
 • Pojawi się okno dialogowe z możliwością wyboru języka i klawiatury
 • Wybierz z listy języka n.p. czeski (cs) by otrzymać oznaczenie zbliżone do csb, lub polski jeśli chcesz korzystać z układu pl+csb
 • Z listy układów klawiatur wybierz ten z któëego chcesz korzystać (Kaszëbsczi programistë lub Polsko-kaszubski programisty)
 • Wciśnij na OK co zamknie dialogowe okno
 • Możesz teraz wybrać domyślny język dla systemu i wcisnąc ponownie na OK co zakończy aktywację układu/układów
 • Z prawej strony na pasku zadań/zasobniku systemowym pojawi się symbol języka. Po najechaniu na niego myszką i kliknięciu jej lewym przyciskiem można w określonych programach zmieniać układ klawiatury.

Windows XP

 • Start > Panel sterowania
 • Data, godzina, język i opcje regionalne (w: Wybierz kategorię)
 • Opcje regionalne i językowe (w: lub wybierz ikonę Panelu sterowania)
 • Na karcie Język kliknij na Szczegóły
 • W Zainstalowane usługi kliknij na Dodaj.
 • Pojawi się okno dialogowe z możliwością wyboru języka i klawiatury
 • Wybierz z listy języka n.p. czeski (cs) by otrzymać oznaczenie zbliżone do csb, lub polski jeśli chcesz korzystać z układu pl+csb
 • Z listy układów klawiatur wybierz ten z któëego chcesz korzystać (Kaszëbsczi programistë lub Polsko-kaszubski programisty)
 • Wciśnij na OK co zamknie dialogowe okno
 • Możesz teraz wybrać domyślny język dla systemu i wcisnąc ponownie na OK co zakończy aktywację układu/układów
 • Z prawej strony na pasku zadań/zasobniku systemowym pojawi się symbol języka. Po najechaniu na niego myszką i kliknięciu jej lewym przyciskiem można w określonych programach zmieniać układ klawiatury.

Marek Kwidziński
_____________________________________________________________________________
Kaszubskie układy klawiatury powstały przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft :Microsoft Keyboard Layout Creator ver. 1.4
Umieszczone na tej stronie grafiki podlegają licencji Creative Commons 2.5 – Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, Autor: Marek Kwidziński