Kaszubska klawiatura w GNOME

Tagi: , ,

Przykład aktywowania kaszubskiej klawiatury w oparciu o dystrybucję Debian 4.0.

1. Na wstępie proszę kliknąć, po najechaniu kursorem na górny panel, prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu Dodaj do panelu

2. Proszę wybrać z listy Wskaźnik klawiatury, nacisnąć przycisk Dodaj i zamknąć okno.

3. W górnym panelu pojawiło się oznaczenie Pol – po najechaniu na nie wskaźnikiem myszy, proszę wcisnąć prawy jej przycisk i z menu wybrać Otwórz ustawienia klawiatury.

4. W tym miejscu proszę przejść do zakładki Układy, po czym wcisnąć przycisk Dodaj.

5. Proszę wybrać z listy Poland, zaznaczyć Kashubian i wcisnąć przycisk OK.

6. Po tych operacja macie już aktywną polską jak i kaszusbką klawiaturę – znajdująca się na górze jest domyślną dla systemu.

7. Klikając na skrót Pol otrzymacie raz kaszubską, a raz polska klawiaturę. Istnieje również możliwość przełączania układów przy wykorzystaniu klawiatury.

W ten sam sposób możecie dodawać kolejne układy klawiatur.