Konkordacja kaszubskich nazw geograficznych

Tagi: ,

Zestawienie to powstało w części w oparciu o mapkę umieszczoną w książce dr. Jana Modrawskiego „Geografia współczesnych Kaszub „, Gdańsk 1999 i wymaga korekty.

Źródła kaszubskich (pomorskich) nazw miast/miejscowości:

  • Florian Cenôwa, Kaschubische Orts- und Volksnamen, w: Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft, rok II, Lëpskò 1844, Heft 1
  • Florian Cenôwa, Skôrb Kaszébskosłovjnskjé mòwé, Świecie 1866-68
  • Stefan Ramułt, Startystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899
  • Friedrich Lorentz, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu kaszubskiem, Poznań 1923
  • Friedrich Lorentz, Die kaschubischen Ortsnamen nebst Ableitungen, Berlin 1933
  • Friedrich Lorentz (Friedhelm Hinze) Slawische Namen Hinterpommerns, Berlin 1964

kaszëbsczé miono polska nazwa
B
Bôłt
Bãdomino
Barłomino
Belgard
Bëtowò
Bëtowsczé Pòjezerzé
Bieszkòjce
Biôłogóra
Bòbòwò
Bólszewò
Bòrcz
Bòrëcëno
Bòrowy Młin
Bòrzestowò
Bòrzëszkòwë
Bòżépòle Wiôldzi.
Brda
Brusë
Bałtyk
Będomin
Barłomino
Białogard
Bytów
Pojezierze Bytowskie
Bieszkowice
Białogóra
Bobowo
Bolszewo
Borcz
Borucino
Borowy Młyn
Borzestowo
Borzyszkowy
Bożepole Wlk.
Brda
Brusy
C
Chalëpë
Charzëkòwskô Równizna
Chmielno
Chòczewò
Chònice
Chwaszczëno
Chyloniô (Gdiniô)
Czeczewò
Czedrzëjce
Czëmanowò
Czersk
Cziczkòwë
Czôrnô Dąbrówka
Czôrnô Wòda
Chałupy
Równina Charzykowska
Chmielno
Choczewo
Chojnice
Chwaszczyno
Chylonia (Gdynia)
Czeczewo
Kiedrowice
Czymanowo
Czersk
Czyczkowy
Czarna Dąbrówka
Czarna Woda
D
Damnickô Wëzawa
Dãbczi
Dãbnica
Dãbnica Kaszëbskô
Dãbògòrzé
Darżlëbié
Dërszewò (abò: Tczew)
Domôtowò
Domôtówkò
Dziemónë
Wysoczyzna Damnicka
Dębki
Dębnica
Dębnica Kaszubska
Dębogórze
Darżlubie
Tczew
Domatowo
Domatówko
Dziemiany
E
Egertowò Egiertowo
G
Gdiniô
Gduńsk
Gdunskô Hôwinga
Głodnica
Głósino
Główczëce
Gniéw
Gniéwino
Gniéwòwò
Gniéżdżewò
Gòłëbié
Gòra
Gôrcz
Gòscëcëno
Gòstkòwò
Gòwidlëno
Gòwidlinsczi Jezoro
Grabòwò Koscérsczé
Grzëbno
Grzëbòwò
Gdynia
Gdansk
Zatoka Gdanska
Głodnica
Głusino
Główczyce
Gniew
Gniewino
Gniewowo
Gnieżdżewo
Gołubie
Góra
Garcz
Gościcino
Gostkowo
Gowidlino
Jezioro Gowidlińskie
Grabowo Kościerskie
Grzybno
Grzybowo
H
Hél
Hélskô Stremlëzna
Hel
Mierzeja Helska
J
Jaséń
Jastarniô
Jezoro Maùsz
Jezoro Szczitno
Jodłowò
Jurata
Jasień
Jastarnia
Jezioro Mausz
Jezioro Szczytno
Jodłowo
Jurata
K
Kaczô Strëga
Kalëska
Kalësz
Kamiéń
Kamińca Królewskô
Kartuzë
Karwińsczé Blota
Karwiô
Kaszëbsczé Pòjezerzé
Kaszëbsczé Pòbrzeze
Kłączno
Klëkòwò Hëta
Kòczała
Kòlbùdë
Kòleczkòwò
Kôłpino
Kònarzënë
Kòrné
Kôrsën
Kòscérzëna
Kòsôkòwò
Kòzëno
Krokòwa
Kruszëno
Kùzweld
Kaczy Potok (rz.)
Kaliska
Kalisz
Kamień
Kamienica Królewska
Kartuzy
Karwieńskie Błota
Karwia

Pojezierze Kaszubskie
Pobrzeże Kaszubskie
Kłączno
Klukowa Huta
Koczała
Kolbudy
Koleczkowo
Kiełpino
Konarzyna
Korne
Karsin
Kościerzyna
Kosakowo
Kozin
Krokowa
Kruszyn
Kuznica

L
Lãbòrg
Lesniewò
Lëbichòwò
Lëniô
Lëpnica
Lëpùsz
Lewino
Lëzëno
Liniewò
Lubniô
Lębork
Leśniewo
Lubichowo
Linia
Lipnica
Lipusz
Lewino
Luzino
Liniewo
Lubnia
Ł
Łãczëce
Łeba
Łebno
Łebùniô
Łëpawa (rz.)
Łęczyce
Łeba
Łebno
Łebunia
Łupawa(rz.)
M
Mãcëkôl
Mechòwa
Mëchelinczi
Mierzëno
Mirochòwò
Mòrzeszczëno
Mrzezëno
Męcikal
Mechowo
Mechelinki
Mierzyno
Mirachowo
Morzeszczyn
Mrzezino
N
Niestãpòwò
Niezabëszewò
Nożëno
Nôdolé
Nw.Karczma
Niestepowo
Niezabyszewo
Nożyno
Nadole
Nw.Karczma
Ò
Òksëwié (Gdiniô)
Òksëwskô Kãpa
Òlëwskô Strëga
Òsecznô
Òsek
Òskòwò
Òsowò
Òstrowò
Oksywie (Gdynia)
Kępa Oksywska
Oliwski Potok (rz.)
Osieczna
Osiek
Oskowo
Osowo
Ostrowo
P
Peplin
Piechòjce
Pierwòszinô
Pilëce
Piôsznica
Piôsznica (rz.)
Plëtnica
Pòdjazë
Pòlãczëno
Pòlanowskô Wëzawa
Pòmësk Wlg.
Pòmiéczëno
Pòpòwò
Pòtãgòwò
Prądzonô
Pruszcz Gdunsczi
Przedkòwò
Przetoczëno
Przëwidz
Pszczółczi
Pùck
Pùckô Hôwinga
Pùckô Wëzewa
Pùzdrowò
Pelplin
Piechowice
Pierwoszyno
Jastrzębia Góra
Piasnica
Piasnica (rz.)
Płutnica
Podjazy
Poleczyno
Wysoczyzna Polanowska
Pomysk Wlk.
Pomieczyno
Popowo
Potegowo
Prądzona
Pruszcz Gdański
Przodkowo
Przetoczyno
Przywidz
Pszczółki
Puck
Zatoka Pucka
Wysoczyzna Pucka
Puzdrowo
R
Rãb
Réda
Réda (rz.)
Radunia (rz.)
Redunsczié Jezoro Dólnë
Redunsczié Jezoro Górné
Rekòwò
Rëmiô
Réwa
Rzeczenica
Rzucewò
Rąb
Reda
Reda (rz.)
Reduniô (rz.)
Jezioro Raduńskie Dolne
Jezioro Raduńskie Górne
Rekowo
Rumia
Rewa
Rzeczenica
Rzucewo
S
Salëno
Sãpólno
Sëlëczëno
Semierzëckò Góra
Sjónowò
Skarszewë
Skórcz
Skòrzewò
Skrzeszewo
Słëpsk -> Stôłpsk
Słupiô (rz.)
SmãtowGrańczné
Smôłdzëno
Somònino
Sopòt
Srôkòjce
Starogard(a)
Stãzëca
Stołp -> Stôłpsk
Stôłpsk
Stôrô Kiszewa
Strzebielëno
Strzelëno
Strzépcz
Subkòwë
Swiecëno
Swòre
Swôrzewò
Szëmôłd / Szemùd
Szimbark
Szimbarszczé Gòrë
Sztetëno
Salino
Sąpolno
Sulęczyno
Góra Siemierzycka (256 m n.p.m)
Sianowo
Skarszewy
Skórcz
Skorzewo
Skrzeszewo
Słupsk
Słupia (rz.)
Smętowo Graniczne
Smołdzino
Somonino
Sopot
Sierakowice
Starogard
Stężyca
Słupsk
Słupsk
Stara Kiszewa
Strzebielino
Strzelno
Strzepcz
Subkowy
świecino
Swornegacie
Swarzewo
Szemud
Szymbark
Wzgórza Szymbarskie
Szczecin
T
Tczew (abò:Dërszewò)
Tëchòlsczé Bòrë
Tëchòmié
Tëłowò
Trąbczi Wlg.
Trzebiatkòwò
Trzebielëno
Tczew
Bory Tucholskie
Tuchomie
Tyłowo
Trąbki Wlk.
Trzebiatkowo
Trzebielino
W
Warblëniô
Warszkòwò
Wãsórë
Wda
Wejrowò
Wickò
Wiele
Wieprzô
Wierzchùcëno
Wierzëca
Wierzëca (Góra)
Wiôlgòpòlskô
Wisła
Wiôlgô Wiés
Werblina
Warszkowo
Węsiory
Wda
Wejherowo
Wicko
Wiele
Wieprza
Wierzchucino
Wierzyca
Wierzyca (329 m.n.p.m)
Wielkopolska
Wisła
Władysławowo
Z
Załkòwò
Zblewò
Zelonô Chòcëna
Zôgòrskô Strëga
Załakowo
Zblewo
Zielona Chocina
Zagórska Struga (rz.)
Ż
Żarnówc
Żarnowszczé Jezero
Żelëstrzewò
Żukòwò
Żarnowiec
Jezioro żarnowieckie
Żelistrzewo
Żukowo