Język kaszubski pod ochroną Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych

Filed under: Ogólne — Tagi: — Marek Kwidzinski @ 8:51 am 21 czerwca 2008 Comments (1)

Sejm przyjął Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r., wyrażając w ten sposób zgodę na na dokonanie jej ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Język kaszubski jest w Polsce jedynym językiem regionalnym, więc nowe prawo odnosi się głównie do niego, umacniając w ten sposób prawa językowe Kaszubów, takie jak m.in.: możliwość nauczania kaszubskiego w szkołach, wprowadzenia go jako drugiego języka urzędowego w gminach, gdzie ponad jedną piątą mieszkańców stanowią Kaszubi, audycje po kaszubsku w mediach publicznych, a także podwójne – polskie i kaszubskie – nazewnictwo miejscowości.

Europejska Karta Języków stwierdza wyraźnie, że żadne z jej postanowień nie może być interpretowane jako przyznanie prawa do działań sprzecznych m.in. z zasadą suwerenności i integralności terytorialnej państw. Równocześnie Sejm przyznał pierwszeństwo ustawie o języku polskim nad kartą.

Do pobrania w PDF:

Teskt powstał w części w oparciu o artykuł z: Gazety Wyborczej Trójmiasto


Bookmark and Share

Jeden komentarz »

  1. Bardzo ważna decyzja władz RP.

    I Bardzo dobra.

    Komentarz by Darius Salamon von Danzig — 24 marca, 2011 @ 6:02 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment